Županijska skupština: Tarno neće biti lokacija za zbrinjavanje regionalnog otpada

Županijska skupština: Tarno neće biti lokacija za zbrinjavanje regionalnog otpada

(Foto: Jakuševac / Izvor: Politika plus)

Procjenjuje se kako bi se u slučaju suradnje s dijelom Sisačko-moslavačke županije količina komunalnog otpada uvećala za oko 32 posto. U slučaju koncepta sa Zagrebom količina komunalnog otpada se uvećava za 4,7 puta tj. sa cca. 65.000 tona na cca. 305.000 tona

Županijska skupština Zagrebačke županije danas je donijela Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Zagrebačke županije za prvih šest mjeseci 2015. godine prema kojem su ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 142.216.705,64 kn i ispunjeni su na razini 46,50 posto plana. Ukupni rashodi u prvoj polovici 2015. godine iznose 103.715.726,31 kn.

Županijska skupština predložit će Vladi Republike Hrvatske pokretanja postupka izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2007.- 2015. godine na način da Centar za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije „Tarno“ bude dijelom regionalnih koncepata za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj, koji pokriva područje Zagrebačke županije i sjevernog dijela Sisačko-moslavačke županije (gradove Sisak i Petrinju te općine Martinska Ves, Lekenik i Dvor).

U zaključku također stoji da se ne prihvaća Tarno kao lokacija regionalnog centra za gospodarenje otpadom koji pokriva područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i sjevernog dijela Sisačko-moslavačke županije kao ni suradnja na izradi zajedničke studije izvedivosti za zbrinjavanje otpada na spomenutom području.

Sporazum sa Sisačko-moslavačkom županijom

S druge strane predlaže se sklapanje sporazuma sa Sisačko-moslavačkom županijom o suradnji na izradi zajedničke studije izvodljivosti za zbrinjavanje otpada na području Zagrebačke županije i sjeverom dijela Sisačko-moslavačke županije. Procjenjuje se kako bi se u slučaju suradnje s dijelom Sisačko-moslavačke županije količina komunalnog otpada uvećala za oko 32 posto.

U slučaju koncepta sa Zagrebom količina komunalnog otpada se uvećava za 4,7 puta tj. sa cca. 65.000 tona na cca. 305.000 tona. Inače, na samom početku sjednice Županijske skupštine, vijećnici SPD-a tražili su da se točka dnevnog reda vezana uz gospodarenje otpadom skine s Dnevnog reda pozivajući se na dokument saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode s kojim Zagrebačka županija nije upoznata. S obzirom da njihov prijedlog nije usvojen, vijećnici SDP-a su prije početka Aktualnog sata napustili sjednicu.

Potvrđene tri lokacije za zbrinjavanje građevinskog otpada

Na sjednici su donesene VI. Izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije kojim se utvrđuju tri lokacije za smještaj kazeta za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest i to: Beljavine (Grad Vrbovec), Novi Dvori (Zaprešić) i Mraclinska Dubrava (Velika Gorica).

Također, donesena je i odluka o zaštiti izvorišta Strmec, Šibice i Bregana, a propisane su i mjere pasivne i aktivne zaštite te sanacije u zonama radi sprečavanja nepovoljnog djelovanja onečišćenja ili drugih utjecaja koje mogu utjecati na zdravstvenu ispravnost vode ili njenu izdašnost. Pasivnu zaštitu izvorišta čine mjere zabrane građenja i smještaja pojedinih građevina i obavljanje određenih djelatnosti unutar utvrđene zone, dok aktivna zaštita podrazumijeva monitoring kakvoće vode, poduzimanje aktivnosti za poboljšanja stanja vode itd.

Pozitivno mišljenje o preimenovanju Zračne luke Zagreb

zracna_luka_zagreb_wikiSkupština je dala pozitivno mišljenje na inicijativu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture da se Međunarodna zračna luka Zagreb nazove po prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu.

Na Aktualnom satu vijećnici su postavljali pitanja o broju nezaposlenih osoba u Zagrebačkoj županiji; da li je proveden natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim poduzetnicima, te kakav je odaziv gospodarstvenika na otvoren natječaj „Kreditom do uspjeha“. Vijećnike je zanimalo koliki je smještajni kapacitet Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, te je li se na razini županije promijenio broj T1 timova hitne medicinske pomoći. Vijećnici su informirani o rješavanju problematike asistenata u nastavi te o uključivanju županije u sufinanciranje udžbenika osnovnoškolcima i srednjoškolcima kao i zbrinjavanju migranata na području Zagrebačke županije. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni