Županija sufinancira izradu EU projekata

Gradu Jastrebarskom dodijelit će 300.000 kuna za razvojne projekte u poljoprivredi. Za tu namjenu ukupno je planirano 1,5 milijuna kuna, a do sada je odobreno ukupno 600.000 kuna

Temeljem javnog poziva za dodjelu 5 milijuna kuna Zagrebačka će županija isplatiti sredstva za izradu projektne dokumentacije razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova radovima i općinama koji su prijavili svoje projekte, odlučeno je na jučerašnjem kolegiju župana.

Tako će za razvoj komunalne infrastrukture Dugom Selu biti dodijeljeno 200.000 kuna, Ivanić-Gradu 85.000, Općini Križ 40.000, Jakovlju 100.000, a Brdovcu 70.000 kuna. Inače, za razvoj komunalne infrastrukture planirano je 2 milijuna kuna, a do sada je dodijeljeno ukupno 735.000 kuna.

Gradu Jastrebarskom dodijelit će 300.000 kuna za razvojne projekte u poljoprivredi. Za tu namjenu ukupno je planirano 1,5 milijuna kuna, a do sada je odobreno ukupno 600.000 kuna.

Na području gospodarstva Ivanić-Gradu će se dodijeliti 400.000 kuna za razvoj poduzetničke zone, kao i 85.000 kn za Centar izvrsnosti, dok je Općini Dubravica za poduzetnički centar odobreno 52.200 kn. Inače, za izradu projekte dokumentacije za financiranje iz EU fondova u programima koji se odnose na razvoj poduzetničke infrastrukture planirano je 1,5 milijuna kuna, a do sada je odobreno 1.247.200 kuna.

Iz Zagrebačke županije pozivaju gradove i općine da i dalje prijavljuju svoje projekte vezane za razvoj poljoprivrede, komunalne i poduzetničke infrastrukture, a koji se mogu financirati iz fondova EU. Od ukupno planiranih 5 milijuna kuna, do sad je utrošeno 2.582.200 kuna.

Za poboljšanje gospodarskih i socijalnih uvjeta života u ruralnom prostoru, Zagrebačka je županija jedinicama lokalne samouprave sa svog područja do sada dodijelila 3.619.000 kuna, od predviđenih 4,2 milijuna kuna. Spomenuta sredstva namijenjena su razvoju nerazvrstanih cesta, područnih škola i društvenih domova. Iz županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaj za dodjelu 581.000 kuna neutrošenih sredstava.

Na temelju natječaja za potporu provedbe programa i projekata organizacija civilnog društva za zaštitu okoliša i prirode, Zagrebačka županija dodijelila je ukupno 200.000 kuna čime su utrošena sva predviđena sredstva. Na natječaj je pristiglo 26 prijava, od čega je 19 organizacija dobilo bespovratna županijska sredstva.

Zagrebačka županija dodijelit će 1.000.000 kuna „Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije d.o.o.“ za daljnju realizaciju projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb – Istok“. Osnovni cilj ovog ulaganja je koordinacija poslova na projektiranju i izgradnji vodocrpilišta Kosnica 1. faza magistralnih cjevovoda i ostalih vodoopskrbnih objekata.

Izdavanje publikacija za popularizaciju obrtničkih zanimanja i informiranje učenika završnih razreda osnovnih te strukovnih i obrtničkih škola Zagrebačka županija sufinancirat će s 50.000 kuna. Ovaj projekt provodi se u suradnji s Obrtničkom komorom Zagreb, a cilj mu je informiranje, savjetovanje i obrazovanje učenika, roditelja, obrtnika, škola i drugih institucija sa svrhom popularizacije obrtničkih zanimanja. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni