Županija sufinacira nabavu bolničke opreme u Zagrebu

Županija sufinacira nabavu bolničke opreme u Zagrebu

Zagrebačka županija želi neposredno sudjelovati u sufinanciranju nabave medicinske i laboratorijske opreme za bolničke ustanove na području grada Zagreba jer nema svoje opće bolnice pa se njeni su stanovnici liječe u bolnicama na području Zagreba.

Zagrebačka županija raspisala je javni poziv za sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme bolničkih ustanova na području grada Zagreba u 2014. godini. Za tu namjenu osigurano je 300.000 kuna, a natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava tj. najkasnije do 15. studenog ove godine.

Zagrebačka županija želi neposredno sudjelovati u sufinanciranju nabave medicinske i laboratorijske opreme za bolničke ustanove na području grada Zagreba. Naime, Zagrebačka županija nema svoje opće bolnice pa se njeni su stanovnici liječe u bolnicama na području Zagreba.

Pravo na podnošenje prijave imaju bolničke ustanove sa sjedištem na području grada Zagreba, a koje pružaju specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i usluge bolničkog liječenja za stanovnike s područja Zagrebačke županije. Također, moraju imati osigurana vlastita sredstva za nabavu medicinske ili laboratorijske opreme za koju podnose prijavu za sufinanciranje.

Najveći iznos novčane subvencije koju pojedina ustanova može ostvariti iznosi 50.000 kuna. Javnim pozivom nije propisana vrsta ni kvaliteta medicinske ili laboratorijske opreme. Nepovratna novčana sredstva bit će isplaćena bolničkim ustanovama isključivo za troškove nabave medicinske i laboratorijske opreme, nakon provedene nabave koju provodi bolnička ustanova. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni