Županija raspisala natječaj za financiranje programa udruga

Natječaj vrijedan 2,05 milijuna kuna namijenjen je financiranju programa i projekata organizacija civilnog društva u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti za 2013. godinu

Zagrebačka županija raspisala je natječaj vrijedan 2.05 milijuna kuna za programe i projekte organizacija civilnog društva u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti za 2013. godinu. Natječaj je otvoren do 30. siječnja 2013. godine.

Na natječaj se mogu javiti organizacije civilnog društva registrirane na području Republike Hrvatske koje svoje programe i projekte provode na području Zagrebačke županije, te aktivno i kontinuirano djeluju najmanje jednu godinu u području za koje prijavljuju program ili projekt, promiču vrednote ustavnog poretka RH, a primarna im je djelatnost iz područja zdravstva, socijalne skrbi te humanitarne djelatnosti. Program ili projekt koji provodi organizacija civilnog društva mora obuhvaćati osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije, od osobitog je interesa za opće dobro u Zagrebačkoj županiji, te treba biti usmjeren na stvarne potrebe krajnjih korisnika. Ujedno, organizacija civilnog društva treba imati ljudske i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenog programa/projekta.

Tekst natječaja i obrasci, na kojima se prijavljuju programi i projekti, nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr. Ujedno, obrasci za prijavu na natječaj mogu se podići u Upravnom odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije svakim radnim danom od 9,00 – 14,00 sati na adresi Ivana Lučića 2a / VI kat, soba 9.

Iz Zagrebačke županije pozivaju organizacije civilnog društva da se jave na navedeni natječaj te da popunjene obrasce i svu potrebnu dokumentaciju dostave najkasnije do 30. siječnja 2012. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb, s naznakom “Prijava programa – zdravstvena i socijalno-humanitarna djelatnost – NE OTVARAJ”. (zgm)

 

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni