Županija potpomaže Crveni križ s 8 milijuna kuna

Za pomoć u radu savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji Zagrebačka će županija u 2013. godini izdvojiti 330.000 kuna. Pri tome će se 250.000 kuna dodijeliti „Autonomnoj ženskoj kući Zagreb“, a 80.000 kuna dobit će „Ženska pomoć sada – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja“.

Zagrebačka županija sufinancirat će rad Društva Crvenog križa Zagrebačke županije u ovoj godini s milijun kuna, priopćeno je danas iz Ureda župana. Navedeni iznos namijenjen je za rad osam Društava Crvenog križa koja djeluju na području županije, a sredstva će se, između ostalog, koristiti za organiziranje i osposobljavanje volontera, provođenje programa iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, edukaciju ekipa za djelovanje u katastrofama i slično.

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije vršit će monitoring kvalitete vode za piće na području županije u 2013. godini. Za tu namjenu Zagrebačka će županija izdvojiti 561.105 kuna.

Za pomoć u radu savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji Zagrebačka će županija u 2013. godini izdvojiti 330.000 kuna. Pri tome će se 250.000 kuna dodijeliti „Autonomnoj ženskoj kući Zagreb“, a 80.000 kuna dobit će „Ženska pomoć sada – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja“.

Zagrebačka županija omogućit će u ovoj godini liječenje 30 bolesnika s područja Zagrebačke županije oboljelih od psorijaze u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Naftalan u Ivanić-Gradu. Naime, prema postojećim zakonskim propisima, bolesnici oboljeli od vulgarne psorijaze ne mogu se liječiti u SB Naftalan na teret HZZO-a. Troškovi 14 dana liječenja, što se smatra optimalnim brojem dana, iznose 4.852 kuna za jednog pacijenta. Za 30 pacijenata, Zagrebačka županija će u 2013. godini osigurati 150.000 kuna. Liječenje medicinskom rehabilitacijom u Naftalanu osigurat će se i za 26 branitelja s područja županije. Za tu namjenu Zagrebačka županija je u 2013. godini osigurala 100.000 kuna.

Kao i u protekloj godini, Zagrebačka županija i ove će godine financirati provođenje preventivnog Programa ranog otkrivanja zloćudnih tumora kože primjenom dermatoskopa. Za tu svrhu Zagrebačka županija će osigurati 100.000 kuna. Program će provoditi Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju „Naftalan“ u suradnji s Ljekarnama Zagrebačke županije. (zgm)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni