Županija podupire izgradnju poslovne zone „Shopping City Zagreb“

Županija podupire izgradnju poslovne zone „Shopping City Zagreb“

Proračun za lanjsku godinu završio u plusu sa 17 milijuna kuna

Županijska skupština Zagrebačke županije u četvrtak je donijela Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Zagrebačke županije za 2011. godinu prema kojem su ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 275.126.462 kuna. Ukupni rashodi u 2011. godini iznosili su 258.602.252 kuna.

Skupština je dala prethodno mišljenje kako je izgradnja, odnosno izvođenje radova na području obuhvata višenamjenske poslovne zone „Shopping City Zagreb“ u interesu Republike Hrvatske. Naime, u spomenutoj zoni u Zaprešiću do sad je izgrađen trgovački centar West Gate koji zauzima tek četvrtinu obuhvata zone koja je u cijelosti komunalno opremljena. Daljnja realizacija gradnje planiranih građevina različitih namjena  (investicija vrijednosti od oko 300 milijuna eura) onemogućena je zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa. Zakonom o izvlaštenju propisano je da se nekretnina može izvlastiti, kada je to potrebno radi izgradnje objekata ili izvođenja radova u interesu Republike Hrvatske. Konačnu odluku donosi Vlada RH na prijedlog korisnika izvlaštenja, u ovom slučaju Shopping City Zagreba i Grada Zaprešića, po prethodno pribavljenom mišljenju Županijske skupštine.

Na sjednici su vijećnicima predstavljena izvješća o radu deset županijskih ustanova.

Na aktualnom satu vijećnike je zanimalo gdje se stalo s projektom izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpada uzmu li se u obzir posljednje izjave ministrice zaštite okoliša i prirode, Mirele Holy kako bi se broj centara za zbrinjavanje otpada u državi trebao smanjiti. Vijećnici su postavljali pitanja hoće li se i kada sanirati županijska cesta u Kosnici prema Domovinskom mostu; ima li županijska tvrtka Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije pripremljene projekte i na koji način ih planira financirati, te da li će se novim izmjenama županijskog Prostornog plana omogućiti izgradnja solarnih korektora na poljoprivrednim zemljištima. Vijećnici su postavljali pitanja o tijeku uređenja prostora ispod sportske dvorane O.Š. u Križu, hoće li se mijenjati stolarija i fasada na O.Š. u Svetoj Nedelji, te prema kojim kriterijima Županija raspoređuje financijska sredstva Zajednici športskih udruga i saveza Zagrebačke županije. Uz pitanja u kojoj je fazi natječaj za potpore za financiranje projekata i programa civilnih društava koje se bave zdravstvenim, socijalnim i društvenim djelatnostima, vijećnike je zanimalo koliko je Županija preko Regionalne razvojne agencije „povukla“ sredstava iz fondova EU, koliko se planira u ovoj godini izdvojiti sredstava za razvoj poduzetničkih zona, te hoće li se uspjeti provesti doneseni Plan energetske učinkovitosti za 2012. godinu i dr. (zg-mag)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni