Županija izdvaja 5,8 milijuna kuna za obnovu komunalne infrastrukture

Županija izdvaja 5,8 milijuna kuna za obnovu komunalne infrastrukture

Prihvatljive aktivnosti su izrada projektno-tehničke dokumentacije, građenje, adaptacija i/ili sanacija komunalnih objekata

Zagrebačka županija uputila je jedinicama lokalne samouprave na svom području javni poziv za prijavu programa/projekata za sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Za tu namjenu Zagrebačka je županija osigurala 5,8 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a natječaj je otvoren do 1. prosinca 2015. godine ili do utroška sredstava.

Opći cilj programa izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture je poticanje dugoročno održivog i teritorijalno uravnoteženog razvoja prometne infrastrukture, vodoopskrbe i zbrinjavanja otpada i otpadnih voda na cijelom području Zagrebačke županije, posebno u dijelu koji se odnosi na infrastrukturu i kvalitetu života. Prijavljeni program/projekt mora biti usklađen s Razvojnom strategijom Županije te razvojnim programima i planovima jedinica lokalne samouprave iz područja komunalne infrastrukture, a ciljevi njegove provedbe jasno definirani i mjerljivi.

Prihvatljive aktivnosti su izrada projektno-tehničke dokumentacije, građenje, adaptacija i/ili sanacija komunalnih objekata. Zagrebačka županija sudjelovat će u sufinanciranju prijavljenog programa/projekata do 90 posto iznosa za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 250.000 kuna te do 80 posto iznosa za izgradnju, adaptaciju i/ili sanaciju i nabavku opreme, najviše do 1.000.000 kuna.

Prijave mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije koje u svojim razvojnim programima, planovima i proračunu za 2015. godinu imaju planirana sredstva za financiranje kandidiranih programa/projekata.

Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje, kao i prijavni obrazac nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji i javni pozivi, a više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6311-681 i 01/6311-685. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni