Županija daje 300.000 kuna za organizaciju i nastup na poduzetničkim manifestacijama

Zagrebačka županija sufinancirat će organiziranje manifestacija na području Zagrebačke županije, a iznimno izvan njezinog područja, ako je manifestacija značajna za Zagrebačku županiju

Zagrebačka županija bespovratno će dodijeliti 300.000 kuna za sufinanciranje organiziranja manifestacija vezanih uz poduzetništvo kao i nastupe na njima. Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. listopada ove godine.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se za sufinanciranje organiziranja manifestacija, za zajedničke i pojedinačne nastupe poduzetnika na manifestacijama kao i za organizaciju manifestacija ili zajedničkog nastupa učenika na manifestacijama.

Zagrebačka županija sufinancirat će organiziranje manifestacija na području Zagrebačke županije, a iznimno izvan njezinog područja, ako je manifestacija značajna za Zagrebačku županiju, a njezinim izlagačima je nastup besplatan ili omogućen pod povoljnim uvjetima. Također, sufinancirat će se organiziranje zajedničkog odnosno pojedinačnog nastupa poduzetnika i učenika u Hrvatskoj i inozemstvu.

„Organiziranje manifestacija te nastupi poduzetnika na raznim sajmovima važan su oblik promocije i razvoja poduzetništva“, izjavio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, podsjetivši da je otvoren i natječaj vrijedan 2,1 milijun kuna za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje poduzetništva.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaj najkasnije do 31. listopada 2013. godine. Tekst natječaja i potrebni obrasci nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr,, a više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6009-457 ili na e-mail uog@zagrebacka-zupanija.hr.

Popunjeni obrasci te potrebna dokumentacija dostavljaju se na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V kat, PP 974, 10001 Zagreb. Također, zahtjevi se mogu predati i osobno na navedenoj adresi u pisarnici, prizemlje, soba br. 1. (zg-magazin)

 

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni