Zračna luka Franjo Tuđman u potrazi za radnicima

Zračna luka Franjo Tuđman u potrazi za radnicima

Zračna luka Franjo Tuđman raspisala je natječaj za 43 radnika transporta, 22 pomoćna referenta putničkog servisa, 15 pomoćnih radnika putničkog servisa i 2 viličarista. Iz spomenute institucije, kazali su da u ukoliko želite biti dio njihovog tima, pozivaju Vas da nam neovisno o trenutačno otvorenim pozicijama, dostavite otvorenu zamolbu na e- mail: ljudski.potencijali@mzlz-zagreb-airport.hr kako bi Vas mogli uvrstiti u našu bazu kandidata.

Mole kandidate koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju po posebnom zakonu, da to svakako navedu u otvorenoj zamolbi, te prilože dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na temelju kojeg to pravo ostvaruju. Nadodaju, kako tijekom selekcijskog postupka, s kandidatima se komunicira putem e-maila, a po potrebi i telefonski ili putem pošte, pa je iznimno bitno u otvorenoj zamolbi navesti točnu poštansku adresu, e-mail i broj telefona. (Zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni