Znanstvenici iz Kaira otkrili kako jednostavnije pretvoriti morsku vodu u pitku

Znanstvenici iz Kaira otkrili kako jednostavnije pretvoriti morsku vodu u pitku

Foto: NASA

U većini ovakvih postrojenje primjenjuje se postupak povratne osmoze koji se provodi u više koraka što zahtijeva skupe infrastrukture i velike količine električne energije

Istraživači sa Sveučilišta u Aleksandriji razvili su jeftiniji, jednostavniji i čišći način za pretvaranje morske vode u pitku vodu u odnosu na dosadašnje konvencionalne metode. Njihov pronalazak mogao bi imati veliki utjecaj na ruralna područja Bliskog istoka i Sjeverne Afrike, gdje pristup čistoj vodi predstavlja izrazit problem ako se u tim područjima popravi socijalna stabilnost i poboljša gospodarski razvoj.

Trenutno, desalinizacija morske vode jedini je održivi način kojim se može osigurati voda rastućoj populaciji, a velika postrojenja za desalinizaciju su stvarnost u svakodnevnom životu u Egiptu i drugim zemljama Srednjeg istoka.

U većini ovakvih postrojenje primjenjuje se postupak povratne osmoze koji se provodi u više koraka što zahtijeva skupe infrastrukture i potrošnju velike količine električne energije. Ovakva postrojenja ispuštaju značajne količine vode sa visokom koncentracijom soli i ostalih onečišćujućih tvari natrag u mora i oceane kao dio procesa desalinizacije i tako stvaraju probleme u morskom okolišu.

Zato se znanstvenici i natječu tko će prije pronaći jeftiniji, čišći i energetski učinkovitiji način za desalinizaciju morske vode.

U radu objavljenom prošlog mjeseca u časopisu Water Science & Technology, znanstvenici Mona Naim, Mahmoud Elewa, Ahmed El-Shafei i abeer Moneer objavili da su razvili novi način pročišćavanja morske vodu pomoću materijala koji mogu biti proizvedeni jednostavno i jeftino u većini zemalja, i to bez oslanjanja na struju.

Tehnologija koristi postupak odvajanja tekućina i krutina vaporizacijom i filtriranjem. Postupak se provodi u dva koraka – prvi uključuje filtriranje tekućina kroz keramičku ili polimernu membranu, dok drugi korak zahtijeva isparavanje i skupljanje kondenzirane vode. Metoda je brža, čišća i energetski učinkovitija od konvencionalnih jer toplina potrebna za isparavanja ne mora biti električki generirana.

Prepreke u primjeni ovakvog procesa do sada je bila membrana koja se ovdje koristi, a koja je skupa i komplicirana za proizvesti. Pomak koji je postignut ovim istraživanjem jest izum nove membrane koja privlači čestice soli, a su sebi ima acetilcelulozni prah (celulozni acetat). Acetilcelulozni prah je bijeli prah dobiven esterifikacijom celuloze smjesom octene kiseline i acetanhidrida. Inače se upotrebljava za izradbu polimernih materijala, acetatne svile, negorivih filmova, lakova i dr., a jeftin je i jednostavan za napraviti u bilo kojem laboratoriju.

Prema ovom znanstvenom radu, membrana brzo odstranjuje sol i iz morske vode s izrazito visokom koncentracijom soli, a može pročistiti čak i ozbiljno zagađenu morsku vodu. Također se može koristiti za hvatanje zagađivača i kristala soli kako bi se smanjilo onečišćenje okoliša.

Znanstvenici tek trebaju dokazati ekonomsku isplativost proizvoda. Uspiju li u tome, na pomolu je obećavajuća alternativa za zemlje u razvoju, gdje su voda i struja rijedak resurs. (B. Ja.)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni