Znakoviti muk institucija

Znakoviti muk institucija

(Primjer ispravnog pisanja decimalnog zareza, uz skladu s hrvatskim pravopisnim normama)

Udžbenike i ostale materijale u kojima se ne poštuje decimalni zarez (kao matematički i pravopisni znak) netko je odobrio izdavačima. Koji su to stručnjaci/recenzenti mogli ovo dopustiti? Može li javnost saznati njihova imena i argumente kojima su se rukovodili u svojim recenzijama?

Petar Mladinić

U travnju 2018. godine objavio sam tekst Hrvatski pravopis i hrvatska norma – odgovornost ministra obrazovanja u kojem sam dosljedno obrazložio svoju tvrdnju. Taj se tekst lako može naći na internetu i pročitati moje argumente na koje nisam do dana današnjeg dobio protuargumente.

Jedno pojašnjenje čitatelju: Decimalni zarez kao znak je u europskoj tradiciji, osim engleskog govornog područja. U Kanadi francusko govorno područje piše decimalni zarez, a englesko decimalnu točku. U literaturi nekog govornog područja svaki narod dosljedno poštuje svoj pravopis i normu. Oni koji se služe takvom stranom literaturom znaju posebnosti njihovog pravopisa i norme i poštuju ih. Samo to nije slučaj u RH.

Stanje sadašnje

Nakon dvijre godine znakovitog muka jer nitko od službenih institucija i ljudi nije reagirao, a kamoli te argumente prihvatio, napisao sam novi tekst/dopis (sada kao predsjednik Hrvatske udruge nastavnika istraživača (HUNI)) i poslao ga svim relevantnim institucijama koje trebaju skrbiti o hrvatskoj i europskoj normi, hrvatskom pravopisu i službenim odlukama o njihovoj uporabi.

Dakle, svima onima koji bi trebali javno i dosljedno zastupati zakone RH, hrvatsku normu i hrvatski pravopis.

U pismu smo svima isto napisali na kraju: Molimo Vas da svojim autoritetom pomognete da se ovo stanje dovede u zakonito poštivanje.

Naglašavam, molili smo da se autoritetom uključe u sređivanje. Usporedite s jednim odgovorom na ovakvu zamolbu!

Dopis im je dostavljen početkom travnja. Samo su stigla tri birokratska odgovora. Ostali niti to.

Pismo javnosti i institucijama

Nabrojit ću na koje su činjenice upozorene u prvom dopisu, a što je odgovoreno. Na kraju ovog teksta nalaze se dva bitna pitanja na koja sada ovim otvorenim pismom tražimo odgovore.

Vidjet ćemo hoće li reagirati sada.

Što Vi mislite?

Evo dijela pisma s činjenicama na koje smo upozorili.

Iz dopisa:

U odgovoru na našu zamolbu 2. travnja 2020. godine u kojoj smo elaborirali vrlo detaljno naše argumente i zamolili na kraju pisma:

. . . danas su se stekli uvjeti da se odluka o oznakama osuvremeni i dovede u sklad s potpisanom Europskom normom kao i s Hrvatskom normom.

Molimo Vas da svojim autoritetom pomognete da se ovo stanje dovede u zakonito poštivanje. (podcrtao P. M.)

HUNI-ju u travnju 2020. godine stiže odgovor s tri rečenice (citiramo):

…vodim poslovanje i stručni rad … sukladno zakonskim propisima.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja ovlašteno je donositi dokumente poput Kurikuluma koji nastaju radom i usuglašavanjem stručnjaka u pojedinom predmetu te prolaze više domaćih i međunarodnih recenzija, kao i javno savjetovanje.

Savjetnici aktivno u okviru svojih nadležnosti i sukladno pozitivnim propisima sudjeluju u navedenim procesima, te ću se zalagati i za svako daljnje takvo postupanje.

Birokratskim izmotavanjem ignorirana je pomoć oko dovođenja u sklad s hrvatskom tradicijom pisanja decimalnog zareza kao i u sklad sa zakonom i hrvatskom normom.

Evo činjenica na koje smo upozorili, a koje se ne poštuju:

a) Zakon o AZOO-u čl.4. (3),

b) Zakon o normizaciji čl. 14.,

c) Hrvatski pravopis,

d) Europska norma,

e) Hrvatska norma,

f) Međunarodni ured za utege i mjere (BIMP),

g) Hrvatsko matematičko nazivlje,

h) Kurikul matematički,

Nigdje, a ma baš nigdje, u odlukama ne nalazi se obveza o decimalnoj točki. Samo u jednoj (jedinoj) uzgrednoj i dvosmislenoj Napomeni u kurikulu za 5. razred osnovne škole.

(U pismu su detaljno citirani dijelovi ovih dokumenata koji reguliraju problem na koji smo ukazali. Čitatelje ne treba zamarati tim pravničkim detaljima, pa ih izostavljamo iz ovog teksta.)

Zaključno

Dakle, elementarna logika (i samo ovih nekoliko natuknica) ukazuje da institucije ne poštuju zakone, odluke, dokumente koji reguliraju problematiku matematičkih oznaka i posebice decimalnog zareza.

Elementarna logika ukazuje da svojim nečinjenjem i neispravljanjem/odbacivanjem spomenute preporuke u kurikulu kao i prakse s udžbenicima i nastavom institucije omogućuju nepoštivanje međunarodnog ugovora i relevantnih činjenica.

Ovo nepoštivanje evidentno unosi/unijelo je nered u školski sustav i djelatnost za koju su zaduženi.

Udžbenike i ostale materijale u kojima se ne poštuje decimalni zarez (kao matematički i pravopisni znak) netko je odobrio izdavačima.

Koji su to stručnjaci/recenzenti mogli ovo dopustiti? Može li javnost saznati njihova imena i argumente kojima su se rukovodili u svojim recenzijama?

i) Loomen – je li netko reagirao?

Na Loomenu učenicima je stavljena Napomena da kod rješavanja zadataka trebaju decimalne brojeve pisati s decimalnim zarezom, a ne s decimalnom točkom, primjerice 4,27 a ne 4.27.

 Je li to zbog ovih naših zahtjeva ili je to zbog nekih drugih razloga (problem softvera i njegove lokalizacije?!) trebaju odgovoriti oni koji su stavili tu napomenu.

S ovom su Napomenom u potpunosti zbunili djecu jer u udžbenicima (papirnatim i virtualnim) kao i u zadatcima koji im se šalje doma u ovoj online nastavi to ne stoji nego i dalje se traži pisanje s decimalnom točkom.

 j) Poštuju li strane firme našu normu i pravopis?

Izgleda da više poštuje hrvatsku normu, pravopis i hrvatske zakone firma Apple koja je u svoj iPhone pametni telefon lokalizirajući njegov softver u RH ugradila hrvatski pravopis i hrvatsku normu. To je naročito vidljivo kod uporabe iPhone kalkulatora.

Isto se može vidjeti u uporabi softvera Kalkulator i Excel unutar operativnog sustava Windows.

k) Muk, argumenti i javnost

Što javnost treba zaključiti iz ovog muka? Objavljenih protuargumenata nema jer ih spomenute institucije nemaju, a niti se usude objaviti, ako ih u nekim slučajevima imaju.

Čitatelji neka odluče sami dokučiti motive, namjeru i poruku iz ovakvog ponašanja institucija.

Dolaze izbori! Možda netko ovo uvaži u svojoj predizbornoj kampanji!

I tko bi to mogao biti?

Čitatelj može sam naslutiti/odlučiti/zaključiti koji ljudi mogu zastupati hrvatske zakone, hrvatsku normu i hrvatski pravopis.

Tražimo javne odgovore (barem jedne) od institucija na sljedeća pitanja:

1. prihvaćate li ove nabrojene činjenice ili ih možete argumentirano otkloniti?

2. možete li ili ne možete djelovati u okviru Vaših kompetencija kao i svojim utjecajem te odlukama/provedbom u otklanjanju ove prakse u odgoju i obrazovanju u RH, poštivanju tradicije, pravopisa i zakona?

Latini bi rekli Sapienti sat! (Pametnome dosta!) A naš narod bi rekao Živi bili pa vidjeli!

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni