Žičara i dalje bez uporabne dozvole: U Gradu tvrde da je provedeno mjerenje buke

Žičara i dalje bez uporabne dozvole: U Gradu tvrde da je provedeno mjerenje buke

Državni inspektorat je u četvrtak objavio da je Sanitarna inspekcija dala negativno mišljenje za izdavanje Uporabne dozvole za Žičaru Sljeme jer do. 6. svibnja nije dostavljen dokaz o mjerenju buke. Tvrde da im nije dostavljen Zapisnik o tehničkom pregledu te da voditelj postupka nije dostavio Izvještaj o mjerenju razina buke za dnevne, večernje i noćne uvjete sukladno članku 5. i 6. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade.

Iz Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet su pak odbaciti takve navode kao netočne.

Njegov pročelnik Dinko Bilić tvrdi da provjerom u evidenciji primljene pošte za 6. svibnja nije utvrđen primitak, odnosno dostava zapisnika o tehničkom pregledu žičare Sljeme od strane Državnog inspektorata. Neistinitom je nazvao i tvrdnju da nije dostavljen ni Izvještaj o mjerenju razina buke za dnevne, večernje i noćne uvjete rada.

Napominje da je taj izvještaj dostavljen 20. travnja, a u njemu je izričito navedeno da je razina buke u granicama propisanima člankom 7. za kojeg u resornom gradskom uredu smatraju da je mjerodavan jer se radi o prometnoj infrastrukturi.

Objekt prometne namjene

»Da je riječ o prometnoj infrastrukturi sukladno čemu je mjerodavan članak 7., potvrdili su Građevinski fakultet i Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu čija su mišljenja dostavljena Državnom inspektoratu«, priopćio je Gradski ured.

Tvrde da Državni inspektorat nakon dostave tih mišljenja nije znao koji članak Pravilnika primijeniti pa je zatražio mišljenje Ministarstva zdravstva koje se očitovalo da ne može osporiti stručna mišljenja navedenih fakulteta da se radi o prometnoj infrastrukturi.

»Osim toga i u samoj odluci Vlade kojom je donesen urbanistički plan uređenja državnog značaja Vršna zona Medvednica kao i u samom Urbanističkom planu uređenja, navedeno je da je žičara prometna infrastruktura«, poručili su iz Gradskog ureda.

Navode i da je Sanitarna inspekcija u četvrtak dala potvrdu na Glavni projekt, u kojem je navedeno da se »objekt donje postaje nalazi na površini infrastrukturnih sustava«, čime je Državni inspektorat potvrdio da se radi o infrastrukturnom objektu prometne namjene.

Gradski ured je Državnom inspektoratu poručio da je dužan na zakonom propisani način dostaviti mišljenje koje će biti utemeljeno na zakonu i podzakonskim propisima te biti stručno obrazloženo, »a ne objavljivati proizvoljna i paušalna priopćenja za javnost«. (ZG-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni