ZGH: Još se ne zna kada će i koliko poskupiti odvoz smeća

ZGH: Još se ne zna kada će i koliko poskupiti odvoz smeća

U Holdingu napominju da će građani točno i na vrijeme biti informirani o novim cijenama kada će za njih imati prikupljene potrebne suglasnosti

Nakon najave značajnog poskupljenja usluge odvoza mješovitog komunalnog otpada u Zagrebu koju je 17. siječnja objavio Jutarnji list, a prenijeli smo je i mi, oglasili su se iz Zagrebačkog holdinga demantirajući napise da će se novi cjenik početi primjenjivati od travnja.

Također, napominju da se Jutarnji poziva na tek »jednu od radnih verzija materijala« koja je još uvijek podložna izmjenama pa se stoga ne može govoriti o bilo kakvoj korekciji cijene odvoza otpada, niti precizirati datum stupanja na snagu cjenika koji je još uvijek u izradi.

»Dokument na koji se poziva predmetni dnevni list kao navodno gotovi cjenik Zagrebačkog holdinga d.o.o, podružnice Čistoća, najavljujući njegovo stupanje na snagu već u travnju, što je netočno i neistinito, tek je jedna od radnih verzija materijala koji je još uvijek podložan promjenama i izmjenama«, tvrde u Holdingu i dodaju kako se radi o trećem prijedlogu cjenika koji je Uprava Zagrebačkog holdinga d.o.o. poslala na suglasnost u Grad Zagreb nakon stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Prvi je cjenik sastavljen u ožujku 2018., a drugi je iz kolovoza 2018., no za oba cjenika izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave je uskratilo dati suglasnost. U Zagrebačkom holdingu pojašnjavaju da cjenik iz ožujka 2018. nije bio prihvaćen jer je Gradski ured za gospodarstvo zatražio da se redefinira cjenik u smislu distinkcije cijene za samačka domaćinstva, odnosno, da fiksni dio cijene treba biti različit kako unutar kategorije domaćinstva tako i unutar kategorije pravnih osoba te je traženo da se dostavi novi prijedlog izračuna cijene s korektivnim faktorima, s čime se gradonačelnik složio. U skladu s navedenom uputom, uprava Društva donijela je u kolovozu 2018. novi cjenik.

Taj drugi cjenik pak nije dobio suglasnost jer je Vijeće za zaštitu potrošača o njemu dalo negativno mišljenje zbog previsoke cijene minimalne javne usluge u odnosu na cijenu usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, a koje su sastavni dio strukture cijene. Slijedom toga je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dalo uputu da je potrebno preispitati troškove temeljem kojih je utvrđena cijena kako bi ona poticala korisnika usluge da odvojeno predaje biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i problematični otpad od miješanog komunalnog otpada te da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad.

»Iz navedenog je vidljivo da je Zagrebački holding d.o.o. kontinuirano radio na tome da se donese cjenik koji će biti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske te je sa svakim predloženim cjenikom uvažavao preporuke izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave«, ističu u Holdingu te napominju da će građani točno i na vrijeme biti informirani o novim cijenama kada će za njih imati prikupljene potrebne suglasnosti. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni