Željko Trezner ponovno na čelu Udruge hrvatskih putničkih agencija

Željko Trezner ponovno na čelu Udruge hrvatskih putničkih agencija

Skupština UHPA-e je na mjesto direktora ponovno imenovala Željka Treznera, a birala su se i tri člana Nadzornog odbora

Sjednica Skupštine Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) održana je jučer u Petrčanima kod Zadra, u sklopu manifestacije Dani hrvatskog turizma (DHT).

Sudionike Skupštine prigodnim govorom pozdravio je ministar turizma Darko Lorencin koji je kazao: „Od turističkih agencija očekujem da ojačamo sinergiju i suradnju. Dodavanjem novih izazova možemo napraviti još bolji posao. Agencije su ključne u budućnosti, ali i sadašnjosti te najbolje dinamiziraju turistički proizvod. Mi moramo gajiti destinaciju i njen proizvod te u tome što tijesnije i kvalitetnije surađivati.“

Na zasjedanju 27. Skupštine UHPA-e strukovne udruge i 22. Skupštine UHPA-e udruge poslodavaca birala su se tri člana Nadzornog odbora te se glasovalo o imenovanju direktora UHPA-e u mandatu 2014.-2017. Skupština je prihvatila prijedlog Upravnog odbora UHPA-e te je za još jedan mandat direktora UHPA-e imenovala sadašnjeg direktora Željka Treznera.

Željko Trezner četiri je godine direktor UHPA-e, a na tom mjestu je zamijenio Maju Stanić koja je zaslužna za razvoj UHPA-e u prvih osamnaest godina. Osim što je direktor UHPA-e, Trezner je predsjednik radne skupine za receptivu Europske asocijacije nacionalnih udruga putničkih agencija i turoperatora (ECTAA) te predavač na veleučilištu Vern.

Za članove Nadzornog odbora UHPA-e imenovani su: Goran Bojković (Danex-Umag), Anamarija Pustijanac Vinković (Arlen), Krešimir Škrtić (Panturist).

Podsjetimo, tijela UHPA-e su: Predsjednik UHPA-e, Upravni odbor te Nadzorni odbor. Nadzorni odbor nadzire rad drugih tijela UHPA-e, a čine ga pet izabranih predstavnika redovnih članica Udruge. Na izbornoj Skupštini u ožujku izabrana su dva člana NO, Gordana Marion (Autotrans) i Ana Predovan-Brkarić (Travelana). Tada je odlučeno kako će se preostali članovi izabrati na prvom idućem zasjedanju.

O novim članovima NO:

Goran Bojković rođen je 1981., a direktor je prodaje i voditelj odjela alotmana u turističkoj agenciji Danex-Umag d.o.o. specijaliziranoj za poslove incominga. Kontinuirano se profesionalno usavršava pohađajući razne seminare i radionice usko vezane uz struku. Aktivno se služi engleskim, talijanskim i njemačkim jezikom u govoru i pismu.

Anamarija Pustijanac Vinković rođena je 1965. godine. Voditeljica je poslovnice agencije Arlen, a aktivno govori njemački, talijanski i engleski jezik. Poslovno se usavršavala sudjelujući na seminarima za projekt Upoznaj Hrvatsku, primjenom sustava implementacije i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 te sudjelovanjem na seminarima unutar projekta CSR Tour.

Krešimir Škrtić rođen je 1974. godine, a voditelj je turističke agencije Panturist. Aktivno se služi engleskim jezikom, te pasivno njemačkim jezikom. (zg-magazin)

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni