Zeleni odred dolazi na javnu tribinu “Grmoščica za građane”

Zeleni odred dolazi na javnu tribinu “Grmoščica za građane”

U prostorijama Čitaonice Kustošija, Trg Hrvatskih obrambenih snaga 6 u Zagrebu, danas će biti održana javna tribina koja je dio EU projekta URBforDAN (Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodnog nasljeđa u gradovima Podunavlja) na temu: »Grmoščica za građane«.

Organizatori javne tribine su partneri na projektu: Grad Zagreb – Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo i Hrvatske šume, a svoj su dolazak najavili i članovi Zelenog odreda – foruma braniteljske udruge Veterani i društvena akcija (VIDRA) – koji su već u više navrata ukazivali na devastaciju šuma i zelenih površina.

Ukupna vrijednost spomenutog EU projekta 2.788.566,61 eura, te je provedba projekta planirana kroz 30 mjeseci, od lipnja 2018. do studenoga 2020. godine.

Projektom se planira:

  • osigurati visoku kvalitetu zaštite i održivog upravljanja područjima prirodne i kulturne baštine
  • pružiti visokokvalitetnu interpretaciju prirodne i kulturne baštine za građane (edukacije) i posjetitelje uključenih gradova (turizam)
  • unaprijediti potencijal ovih područja u segmentima rekreacije i zdravog načina života
  • unaprijediti komunikaciju i suradnju između upravitelja urbanih šuma, njihovih korisnika i vlasnika

(zg-m)