Zelena akcija poziva građane da kažu “ne” spaljivanju otpada

Zelena akcija poziva građane da kažu “ne” spaljivanju otpada

»Spaljivanje i regionalni centri se u Planu gospodarenja otpadom neargumentirano predstavljaju kao jedino i najbolje rješenje, a postojeća praksa pokazuje da je to zapravo najskuplji i štetan sustav«, tvrede »zeleni«

Iz Zelene akcije pozivaju građane i institucije da pošalju komentare na prijedlog Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske koji se nalazi na javnoj raspravi do utorka, 20. listopada. Kako bi olakšali slanje primjedbi, pripremili su komentare pomoću kojih svi zainteresirani mogu formirati vlastite ili jednostavno proslijediti komentare Zelene akcije na adresu elektroničke pošte Ministarstva zaštite okoliša i prirode: pgo@mzoip.hr.

»Prijedlog Plana predstavlja nastavak loših i besmislenih ideja miješanja i spaljivanja otpada koje štete okolišu i povisuju mjesečne račune za otpad«, ocjenjuju u Zelenoj akciji. Stoga pozivaju sve zainteresirane da se slanjem komentara usprotive takvom sustavu i zahtijevaju model u kojem mogu jednostavno odvojiti otpad i sami formirati svoje mjesečne račune. »Važno je da se što više građana uključi kako bi se poslala snažna poruka da je ovakav prijedlog Plana neprihvatljiv i da ga je potrebno izmijeniti na korist građana i okoliša«, napominju.

Podsjećaju da se u Hrvatskoj trenutno odvaja i reciklira svega 15 % otpada, iako smo do 2020. godine obvezni odvajati i reciklirati 50 % otpada. »Ministarstvo ovim Planom nema namjeru osigurati kvalitetnu infrastrukturu za odvajanje i recikliranje otpada. Suprotno tome, planira se sustav u kojem je potrebno proizvoditi miješani otpad koji bi se prevozio do regionalnih centara u kojima bi se usitnjavao i zatim dalje prevozio na spaljivanje u cementare i spalionicu otpada«, tvrde aktivisti.

Navode kako Ministarstvo pogrešno interpretira hijerarhiju gospodarenja otpadom samo kako bi opravdalo takav sustav i ulaganja u pojedine korake koji nisu prioritetni te ocjenjuju da tavim sustavom nećemo ispuniti zadane obveze. »Ovaj prijedlog Plana to ignorira i nastoji građanima nametnuti plaćanje visokih kaznenih penala EU, uz nastavak bogaćenja određenih sumnjivih interesa na neuređenom sustavu«, navode.

Nedostaju analize

U Zelenoj akciji su mišljenja da se prijedlog Plana temelji na nepotpunim podacima o količinama pojedinih vrsta otpada, a nedostaju i brojne analize koje bi potvrdile opravdanost odabira određenog sustava gospodarenja otpadom. Spaljivanje i regionalni centri tako se neargumentirano predstavljaju kao jedino i najbolje rješenje, »a postojeća praksa pokazuje da je to zapravo najskuplji i štetan sustav«.

Prema njihovim tvrdnjama, spaljivanjem otpada dobiva se puno manja količina energije od energije ušteđene recikliranjem resursa koji se planiraju spaljivati te energije koja se može dobiti iz bioplina nakon obrade biootpada. Zamjeraju također i što u Planu nedostaju analize dostupnih varijanti zbrinjavanja otpadnog mulja koje su prihvatljivije od spaljivanja.

»Građani će morati plaćati investiranje u planirani sustav jer prema prijedlogu Plana nedostaje preko 10 milijardi kuna za njegovu provedbu, a EU je u procesu donošenja odredbi kojima prestaje financirati spaljivanje. Uz to, niz je i nepredviđenih troškova, poput troška izvoza otpada pripremljenog za spaljivanje u slučaju nemogućnosti zbrinjavanja u RH, koje će u konačnici morati platiti građani. Uz financijske štete, ovakav sustav imao bi značajan utjecaj na okoliš i zdravlje, što se neargumentirano odbacuje, a dokazano je na brojnim svjetskim primjerima«, tvrdi se u dopisu.

Ocjenjuje se kako bi uspostavom kvalitetnog sustava prevencije, ponovne uporabe, odvajanja i recikliranja otpada, koji se može financirati iz fondova EU, ispunile bi se sve obveze, otvorilo puno radnih mjesta, a građani bi mogli sami formirati svoje mjesečne račune kroz odvajanje otpada. Stoga pozivamo građane da se uključe u javnu raspravu i zahtijevaju da im se takav sustav i omogući.

Strateška studija utjecaja na okoliš koja opravdava korake u Planu nalazi se na ovoj poveznici. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni