Zatvorena Mesnička ulica, do Gornjeg grada obilaznim putem

Zatvorena Mesnička ulica, do Gornjeg grada obilaznim putem

Iz smjera istoka može se voziti pravcem Medveščak – Vrančićeva – Mlinarska – Jurjevska – Ilirski trg – Demetrova – Basaričekova – Ulica 29. 10. 1918. – Opatička – Kamenita – Čirilometodska – Katarinin trg. Iz smjera jug otvorene su ceste Ilica – Britanski trg – Nazorova – Tuškanac – Jurjevska – Demetrova – Basaričekova – Ulica 29. 10. 1918. – Opatička – Kamenita – Čirilometodska – Katarinin trg, a iz smjera istok – Medveščak – Vrančićeva – Mlinarska – Jurjevska – Demetrova – Basaričekova – Ulica 29. 10. 1918. – Opatička – Kamenita – Ćirilometodska – Katarinin trg.

Mijenjanje vodovodnih i plinskih instalacija glavni je razlog zatvaranja Mesničke ulice. Radovi na rekonstrukciji ceste i instalacija su započeli prije dva dana, a završetak radova se očekuje u listopadu. Stanari Mesničke ulice će sve do 1. kolovoza biti bez plina.

Kako su u tijeku radovi na Mesničkoj ulici, vozači će do Gornjeg grada moći doći obilaznim putem. Iz smjera istoka može se voziti pravcem Medveščak – Vrančićeva – Mlinarska – Jurjevska – Ilirski trg – Demetrova – Basaričekova – Ulica 29. 10. 1918. – Opatička – Kamenita – Čirilometodska – Katarinin trg. Iz smjera jug otvorene su ceste Ilica – Britanski trg – Nazorova – Tuškanac – Jurjevska – Demetrova – Basaričekova – Ulica 29. 10. 1918. – Opatička – Kamenita – Čirilometodska – Katarinin trg, a iz smjera istok – Medveščak – Vrančićeva – Mlinarska – Jurjevska – Demetrova – Basaričekova – Ulica 29. 10. 1918. – Opatička – Kamenita – Ćirilometodska – Katarinin trg.

(zg-magazin)

Komentari su zatvoreni