Zašto u Europsku uniju?

Zašto u Europsku uniju?

S obzirom da su na našim stranicama objavljeni tekstovi u kojima se govori o negativnim stranama te eventualnim lošim posljedicama koje bi mogle uslijediti nakon pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji, od Ministarstva Vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske zatražili smo da nam navedu suprotne argumente, odnosno razloge zbog kojih bi to našim građanima odgovaralo. Od glasnogovornika MVEP-a dobili smo odgovor u kojem se navode dobrobiti od članstva u EU. Odgovor ovdje prenosimo u cijelosti:

•    Članstvom u EU učvrstit ćemo mir i sigurnost te unaprijediti kvalitetu života naših građana.
•    Odluke se više neće donositi bez nas – bolje ćemo braniti svoje interese i ciljeve.
•    Hrvatski jezik postat će službeni jezik Europske unije; bolje ćemo štititi svoju tradiciju i identitet
•    Hrvatske tvrtke imat će slobodan pristup europskom tržištu od 500 milijuna potrošača
•    Hrvatski poljoprivrednik i ribar bit će konkurentniji, a naš potrošač sigurniji
•    Uz korištenje europskih fondova manje razvijene hrvatske regije brže će se razvijati
•    Državne institucije bit će djelotvornije, a građani će lakše i brže ostvarivati svoja prava
•    Hrvatskim studentima bit će otvorena vrata europskih sveučilišta pod istim uvjetima kao ostalim europskim studentima
•    Naš okoliš i naša prirodna bogatstva bit će bolje zaštićeni

Bolja perspektiva za razvoj
Pristupanjem Europskoj uniji Hrvatska postaje dio uređene i razvijene Europe, dio najvećega zajedničkog tržišta koje čini gotovo trećinu svjetskog gospodarstva. Postaje članica zajednice europskih država s kvalitetnim zakonima i najnaprednijim standardima socijalne zaštite. Članstvo u Europskoj uniji bit će za Hrvatsku golem poticaj za daljnji politički i ekonomski razvoj uz vladavinu prava te najviše standarde ljudskih i manjinskih prava.

Snažan poticaj gospodarstvu
Politička i gospodarska stabilnost unutar europskog zajedničkog tržišta, bolji propisi i djelotvornija državna uprava potaknut će gospodarski rast, poboljšati poslovnu klimu, a time i djelovati na smanjenje kamatnih stopa, povećanje stranih ulaganja, otvaranje novih radnih mjesta i na ukupni ekonomski razvoj zemlje. Time će se poboljšati položaj svih hrvatskih građana. Novac iz europskih fondova olakšat će ravnomjeran razvoj svih hrvatskih regija, unaprijedit će prometnu, energetsku i telekomunikacijsku infrastrukturu te bolje umrežiti Hrvatsku s cijelom Europom. Hrvatskom školstvu, sveučilištima i znanosti otvorit će se nove mogućnosti suradnje, partnerstva i financiranja projekata.

Povećanje konkurentnosti hrvatskih tvrtki
Hrvatski obrtnici, mala i srednja poduzeća te svi ostali gospodarski subjekti moći će koristiti brojne europske fondove za raz­voj, poboljšanje proizvodnje, podizanje kon­kurentnosti i ulaganja u nove tehnologije. Hrvatske će proizvode i usluge biti jednostavnije i jeftinije plasirati na zajedničko europsko tržište od 500 milijuna potrošača i izvoziti na svjetsko tržište. Sudjelovanje u europskom zajedničkom tržištu ubrzat će modernizaciju hrvatskog gospodarstva.

Pravednije društvo
Hrvatski radnici imat će visoke standarde zaštite i socijalne pravednosti u najvećem socijalnom tržišnom gospodarstvu na svijetu. Prava nezaposlenih, osoba s invaliditetom i umirovljenika bit će bolje zaštićena. Zbog usklađivanja s europskim standardima hrvatsko pravosuđe postat će suvremenije i učinkovitije pa će svi hrvatski građani lakše i brže ostvarivati svoja prava. Primjena najboljih europskih praksi u radu državnih ustanova, uprave i javnih poduzeća osigurat će odgovorno i transparentno raspolaganje novcem poreznih obveznika. Dakle, članstvo u Europskoj uniji znači još snažniju vladavinu prava, bolje funkcioniranje institucija i nultu stopu tolerancije prema korupciji.

Modernizirana poljoprivreda i ribarstvo uz očuvan okoliš
Hrvatski poljoprivrednik će uz pomoć europskih fondova dobiti jedinstvenu priliku za vlastiti razvoj, kao i za razvoj hrvatskog sela. Europskim novcem povećat će se kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, što će olakšati njihovo plasiranje na domaće i zajedničko europsko tržište. Primjenom europskih standarda hrvatski potrošači bit će bolje zaštićeni. Naši ribari svoju će ribu lakše prodavati na europskom tržištu, a hrvatski Jadran dobit će nove mogućnosti za održivi razvoj, zaštitu i očuvanje postojećih resursa. Unaprijedit će se zaštita okoliša i očuvanje prirodnih bogatstava, voda, šuma, zraka, tla i mora.

Veća mobilnost mladih i radnika
Hrvatski studenti moći će studirati diljem Europe, pod istim uvjetima kao ostali europski studenti. Zahvaljujući europskim stipendijama, oni će se moći usavršavati na najboljim sveučilištima i stjecati dragocjena iskustva. Hrvatski radnici i samozaposlene osobe moći će se zaposliti ili pružati usluge u svakoj državi članici Europske unije bez ograničenja i zahtjevnih administrativnih procedura. Poput ostalih građana Europske unije, hrvatski će državljani bez zapreka putovati Europom, a lakše će putovati i diljem svijeta, jer će hrvatska putovnica ujedno biti i europska. Imat će pravo i na konzularnu zaštitu bilo koje države članice Unije.

Bolja prepoznatljivost zemlje
Hrvatski jezik postat će jedan od 24 službena jezika Europske unije. U skladu sa sloganom Europske unije Ujedinjeni u različitosti naš će identitet, naša kultura, naša materijalna i duhovna baština doći do punog izražaja. Zahvaljujući tome Hrvatska će postati još prepoznatljivije i atraktivnije turističko odredište.

Trajna stabilnost i sigurnost
Hrvatska se slobodno, uz široku potporu hrvatskih političkih stranaka i u vlastitom interesu pridružuje skupini demokratskih država, čija se dugogodišnja partnerska suradnja dokazala kao najčvršći temelj stabilnosti, mira, solidarnosti, blagostanja i tolerancije. Hrvatska će sudjelovati u europskoj sigurnosnoj i obrambenoj politici, kao i u pravosudnoj i policijskoj suradnji, čime će hrvatske granice i njezini građani postati sigurniji.

Veći međunarodni utjecaj
Hrvatska se vraća u okrilje svoje zapadne i srednjoeuropske političke, povijesne i kulturne tradicije. Ujedno će time znatno osnažiti vlastiti vanjskopolitički položaj i proširiti svoj utjecaj u Europi i svijetu. Odluke na europskoj razini odsad se neće moći donositi bez hrvatskog glasa ni mimo hrvatskih interesa. Hrvatska će se spremnije nositi s izazovima globalizacije, a kao članica Europske unije bit će zaštićenija od njezinih negativnih strana.

Veliko priznanje Hrvatskoj
Članstvo u Europskoj uniji kruna je borbe za cjelovitu i naprednu, slobodnu i ponosnu Hrvatsku. To je rezultat dvadesetogodišnjih napora i reformi te ulaganje u budućnost naših obitelji i naše djece. To je priznanje svim hrvatskim građanima i ostvarenje želja prošlih naraštaja, a osobito branitelja, invalida i žrtava Domovinskog rata, koji su ugradili sebe u temelje suvremene hrvatske države. Hrvatski su građani to zaslužili, navodi se u argumentima Ministarstva.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni