Zašto je potrebno mijenjati zagrebački Plan gospodarenja otpadom?

Zašto je potrebno mijenjati zagrebački Plan gospodarenja otpadom?

Teško je naglo promijeniti sustave iza kojih se nalaze jaki privatni interesni lobiji i politika, ali to je nužan preduvjet za napredak. Danas kada imamo priliku graditi kvalitetan sustav i za to dobiti bespovratne novce iz EU, pokušajmo to izgraditi u interesu građana, okoliša i općeg dobra

Matija Sučić, univ. bacc. ing. mech

Matija Sučić

Analizom Zakona o održivom gospodarenju otpadom dolazi se do teze da je plan gospodarenja otpadom grada Zagreba protuzakonit. Suprotno članku 6. koji glasi: „Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke …“ Plan gospodarenja otpadom nije uzimao u obzir najbolje svjetske prakse i pravila struke. Da je to zaista tako dokazuju sljedeće činjenice:

1) Najbolje svjetske praske dio su mreže „Zero Waste“ i slijede principe ekološke znanosti i kružnog gospodarstva.

a) San Francisco

U roku od 8 godina (2002-2010) došli su do 75% odvajanja otpada. Danas su blizu 90% odvajanja. Do 2020. imaju cilj 100% odvajanja. To je grad koji ima najbolji sustav gospodarenja otpadom u svijetu.

Na njihovim stranicama piše sljedeće: „Zero Waste is… sending nothing to landfill, incineration or high temperature technologies. We create policies and programs that reduce waste, and increase access to recycling and composting. SF Environment is doing everything we can to make it happen – SF Environment“. Ovo je direktno suprotstavljeno Planu gospodarenja otpadom Grada Zagreba jer je predviđeno nastajanje gorivog otpada RDF-a/SRF-a što nije u skladu s primjerom najbolje prakse.

b) Veneto

Europska regija Veneto u Italiji nazvana je ‘the European San Francisco’ te ima najveći postotak odvajanja municipalnog otpada u Europi. Ta činjenica svrstava je u najbolje primjere svjetske i europske prakse. Sustav odvajanja otpada također je koncipiran na pravilima „Zero Waste“ upravljanja (gore već objašnjeno). I na ovom primjeru možemo vidjeti da se nije uzimao u obzir Zakon o održivom gospodarenju otpadom i poštivanje najbolje svjetske prakse.


Slika 1. Godišnji postotak povećanja odvajanja otpada 1

2) Isti ovlaštenici i autori studija rade već 20 godina gradske planove za gospodarenje otpadom u cijeloj Republici Hrvatskoj.

Analizom podataka na internetu može se vidjeti da u zadnjih 20 godina isti ovlaštenici (Oikon, Hudec Plan, IPZ Uniprojekt TERRA…) rade planove gospodarenja otpadom, ali da su gradovi koji se služe njihovim planovima daleko od dobrih rezultata. Da je to zaista tako dokazuju sljedeće činjenice.

a) VG (Velika Gorica) Čistoća d.o.o. – IPZ Uniprojekt TERRA, prosinac 2007.

Slika 2. Odvojeno prikupljanje otpada u % VG2

Plan gospodarenja otpadom koji je napravljen 2007. godine vrijedio je do 2014. godine te se iz tablice može vidjeti da je postotak odvojeno prikupljenog otpada tada iznosio niskih 7,51 %.

 b) Plan gospodarenja otpadom Grada Hvara- Hudec Plan 2008.

Slika 3. Odnos sakupljenog i odloženog komunalnog otpada u 2016.3

Analizom podataka koje prikazuje slika 3. dolazimo do podatka da se na otoku Hvaru u 2016. godini odvajalo 5% komunalnog otpada.

 Najbolji gradovi u Hrvatskoj prema postotku odvojeno prikupljenog otpada:

a) Prelog i osam donjomeđimurskih općina

 

Slika 4. Količine korisnog i odloženog otpada u Prelogu i općinama4

Iz slike 4. vidljivo je da nakon 2014. godine u gradu Prelogu i osam donjomeđimurskih općina imamo značajan porast korisnog otpada odnosno veći udio odvojeno prikupljenog otpada. Danas Prelog kao grad ima najveći postotak odvojeno prikupljenog otpada u Hrvatskoj s osam općina. Važno je napomenuti da je Prelog i osam donjomeđimurskih općina potpisalo „Zero Waste“ koaliciju što zapravo pokazuje kojim putem i planom je potrebno ići (http://zelenaakcija.hr/hr/programi/otpad/usvajanjem_preporuka_zelene_akcije_donje_medimurje_pristupilo_drustvu_najboljih_eu_praksi_u_gospodarenju_otpadom ).

b) Krk

Slika 5- Grafički prikaz cilja – Odvojeno prikupiti 60 % mase proizvedenog komunalnog otpada5

Slika 6. Postotak odvojeno prikupljenog otpada %6

Slika 5. i 6. prikazuju uspješnost i efikasnost postavljenog sustava na otoku Krku. Krk je svoj sustav odvojenog prikupljanja otpada napravio na temelju studije Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada – otok Krk (autori: Prof.dr.sc. Stanko Uršić, Dr.sc. Slaven Dobrović). Sustav na otoku Krku nije dao tako brze rezultate kao u Prelogu, zato što politika i komunalno društvo nisu bili tako složni. Da bi sustav funkcionirao politika i komunalno društvo moraju unisono zagovarati pravi sustav (Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada i Zero Waste sustav).

Zaključak:

Najbolji svjetski, europski i domaći primjeri govore da zagovornici ekoloških zasnovanih sustava zbrinjavanja komunalnog otpada „Zero Waste“ koncept – daju najbrže i najbolje rezultate. Gore navedeni ovlaštenici i autori studija nemaju u području gospodarenja otpadom respektabilnih rezultata te je nužno promijeniti stare koncepte i gledati najbolje (gore navedene). Grad Zagreb ima jedan takav prijedlog sustava/koncepta – ZEKO (Zagrebački ekološki sustav za komunalni otpad). Danas kada pogledamo kako je u Europi i svijetu organiziran sustav gospodarenja otpadom vidimo da se on drastično mijenja (https://zerowasteeurope.eu/2014/01/the-story-of-denmarks-transition-from-incineration-to-zero-waste/). Teško je naglo promijeniti sustave iza kojih se nalaze jaki privatni interesni lobiji i politika, ali to je nužan preduvjet za napredak. Danas kada imamo priliku graditi kvalitetan sustav i za to dobiti bespovratne novce iz EU, pokušajmo to izgraditi u interesu građana, okoliša i općeg dobra.


* Autor je student Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. (smjer: Energetika, obnovljivi izvori energije i održivi razvoj)  


1  https://zerowasteeurope.eu/2013/07/europan-champion-districts-of-priula-and-treviso-join-the-zero-waste-europe-network/

2  http://www.vgcistoca.hr/zavrseno-savjetovanje-s-javnoscu-o-nacrtu-plana-gospodarenja-otpadom-grada-velike-gorice-za-razdoblje-2018-2023-godine/

3 http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/021_otpad/Izvjesca/komunalni/OTP_Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20komunalnom%20otpadu_2016..pdf

4  http://www.pre-kom.hr/kolicine_i_ukljucenost.html

5  https://www.grad-krk.hr/sites/default/files/files/plan_gospodarenja_otpadom.pdf

6  http://www.udruga-gradova.hr/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/8.-Ponikve-Krk-srpanj-2016__rabac_projektor.pdf