Zaštitnim premazima i nadzornim kamerama protiv grafita

Zaštitnim premazima i nadzornim kamerama protiv grafita

Na sjednici Gradske skupštine u srijedu je, većinom glasova gradskih zastupnika, usvojena Odluku o zaštiti objekata od grafita. Sukladno toj odluci Grad Zagreb će zainteresiranim vlasnicima objekata s 80 posto iznosa sufinancirati uklanjanje postojećih grafita te postavljanje nadzornih kamera, dok će u nanošenju antigrafitnog premaza na fasadu Grad sudjelovati sa 60 posto iznosa.

Bez rasprave je usvojena Odluka o autotaksi prijevozu kojom se, uz predočenje adekvatnih isprava, dopušta prijevoz pasa vodiča i terapijskih pasa u taksijima.

Većinom glasova usvojen je i prijedlog sufinanciranja obnove pročelja vjerskih objekata kakav je dostavio gradonačelnik Milan Bandić.

Skupština je povukla s dnevnog reda konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Gada Zagreba i poslala ga na doradu te će se o njemu odlučivati nakon lokalnih izbora u svibnju. (ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni