Započelo uređivanje dionice Glavnog odvodnog kanala

Započelo uređivanje dionice Glavnog odvodnog kanala

Kako bi se zadovoljili zahtjevni standardi odvodnje i kako bi se najzagađeniji dio voda doveo na CUPOVZ danas su započeli radovi na produbljivanju i niveliranju te na popločavanju korita Glavnog odvodnog kanala kod Čulinečke ulice, na dionici dugoj 2,6 kilometara.

Kada su 2004. godine započeli radovi na Glavnom odvodnom kanalu oni nisu uključivali dodatne radove na preljevnim građevinama, kolektorima i kanalima, kao niti radove na uređenju Glavnog odvodnog kanala nizvodno od Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ).

Kako bi se zadovoljili zahtjevni standardi odvodnje i kako bi se najzagađeniji dio voda doveo na CUPOVZ danas su započeli radovi na produbljivanju i niveliranju te na popločavanju korita Glavnog odvodnog kanala kod Čulinečke ulice, na dionici dugoj 2,6 kilometara.

„Evo, dočekali smo konačno da se i ovaj dio GOK-a, na potezu od Kozari Boka do Čulinečke, počne uređivati. Raspisali smo natječaj za obavljanje radova i danas je najbolji ponuđač, tvrtka Bubanj – Niskogradnja, započela s radovima koji će doprinijeti boljoj protočnosti, što će u konačnici riješiti dugogodišnji problem širenja neugodnih mirisa, zadržavanja otpadne vode i zagađivanja okoliša“, rekao je na otvaranju radova zagrebački gradonačelnik Milan Bandić te dodao kako će to biti uređeni potok do Radničke ceste, koji će povećati kvalitetu života stanovnicima Kozari puteva, Resnika i Ivanja Reke.

Projekt je vrijedan 6,7 milijuna eura, a radovi bi trebali biti gotovi za godinu i pol dana najavila je pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Mirka Jozić.

(zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni