Započele prijave za dodjelu Nagrade Grada Zagreba

Započele prijave za dodjelu Nagrade Grada Zagreba

Odbor za javna priznanja pri Gradskoj skupštini raspisao je Javni pozivni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba. Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, radnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu Zagrebu.

Kriteriji za dodjelu Nagrade Grada Zagreba su:

  •   najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području djelovanja;
  •   objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja;
  •   uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, odnosno uzornog trgovačkog društva, ustanove, udruge građana i druge pravne osobe.

Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Zagreba mogu podnijeti građani, udruge građana, gradski zastupnici, radna tijela Gradske skupštine, gradonačelnik, gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe.

Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Zagreba mora sadržavati:

– ime i prezime, zvanje, zanimanje i adresu kandidata, odnosno naziv trgovačkog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruge građana ili drugih pravnih osoba što se predlažu za dodjelu Nagrade Grada Zagreba;

– područje iz točke 1. ovoga natječaja za koje se predlaže dodjela Nagrade Grada Zagreba;

– sažetak obrazloženja prijedloga koji sadrži doprinos, zasluge, odnosno rezultate, na kojima se temelji prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Zagreba (najviše na jednoj stranici formata A4);

– podatke o predlagatelju (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, podaci za kontakt), potpis predlagatelja, odnosno ovlaštene osobe.

Prijedlog može sadržavati šire obrazloženje i raspoloživu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijedloga je do 1. veljače 2017. Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

Prijedlozi se podnose Odboru za javna priznanja preko Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda br. 5, 10000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s napomenom:

PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADE GRADA ZAGREBA – NE OTVARAJ.”

Izvorni tekst natječaja dostupan je na ovoj poveznici. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni