Zakon koji je zakočio projekt “Zagrebački Mahnattan” sada je na ocjeni ustavnosti

Zakon koji je zakočio projekt “Zagrebački Mahnattan” sada je na ocjeni ustavnosti

Pročelnica Jerković tvrdi kako je pri izradi i dodošenju GUP-a Gradska uprava na čelu s gradonačelnikom imala u vidu potrebe gospodarstva i poduzetništva, uz istovremeno podizanje kvalitete života svih građana Zagreba

S današnjim danom otvorena je ponovljena javna rasprava o zagrebačkom Generalnom urbanističkom planu (GUP).

Tim povodom oglasila se pročelnica Gradskog ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Sanja Jerković, dipl. arh, čiji j e ured nositelj izrade GUP-a.

Jerković pojašnjava da je postupak izrade i donošenja Plana započeo Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba iz 2015. i 2016. godine.

Tvrdi kako su u izradi Plana »maksimalno uvažavana« programska polazišta Odluke o izradi, među kojima je i očuvanja kontinuiteta i integriteta neizgrađenih zelenih dijelova grada, kao i zaštićenih prirodnih vrijednosti. No kaže da se vodilo računa i o osiguranju potrebnih kapaciteta sadržaja socijalnog standarda (društvene i javne namjene, novim parkovima) te očuvanju i unapređenju mreže prometnih, energetskih i ostalih infrastrukturnih koridora…

»Ovim postupkom se planskim rješenjima, na temelju analiza svih zaprimljenih zahtjeva, prihvaćenih primjedbi i prijedloga iz javne rasprave te pribavljenim mišljenjima osiguravaju pretpostavke za daljnji održivi razvoj Grada Zagreba i jamči optimalna provedivost svih zahvata u prostoru, prema načelima suvremenog pristupa prostornom planiranju gradskih područja«, pojašnjava Jerković.

Tvrdi kako je pri izradi i dodošenju GUP-a Gradska uprava na čelu s gradonačelnikom imala u vidu potrebe gospodarstva i poduzetništva, uz istovremeno podizanje kvalitete života svih građana Zagreba. Ističe i da je elaborat GUP-a nadopunjen u skladu s traženjima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Podsjetimo, Ministarstvo nije dalo suglasnost na izmjene zagrebačkog GUP- a, navodeći da njegove izmjene i dopune moraju biti u skladu s prostornim planom više razine, odnosno s Prostornim planom Grada Zagreba. Stoga je zatraženo da se dokumentacija i elaborat GUP-a dopune i izmijene.

Kako od resornog ministarstva nije dobio potrebnu suglasnost za izmjene i dopune GUP-a čijim bi se izglasavanjem u Gradskoj skupštini otvorila mogućnost za realizaciju projekta »Zagreb City«, poznatog i kao »Zagrebački Manhattan«, gradonačelnik Milan Bandić je 10. srpnja tu točku povukao s dnevnog reda Skupštine. No već tada je najavio da će boriti »pravnim i političkim sredstvima« protiv toga da se lokalnoj samoupravi onemogućava samostalno raspolaganje s vlastitim prostorom.

A pravni dio bitke je upravo započeo. Naime, pročelnica Jerković poručuje kako je istovremeno s upućivanjem Prijedloga izmjena i dopuna na ponovnu javnu raspravu Grad Zagreb pri Ustavnom sudu podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti »određenih odredbi Zakona o prostornom uređenju«. (B. J.)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni