Zahvati na Savi su nužni i hitni

Zahvati na Savi su nužni i hitni

Sudionici 2. Savjetovanja o Savi koje je 6.lipnja održano u zgradi Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, u organizaciji udruge SLAP, zaključili su da se predugo čekalo na rješavanje problema rijeke

Sudionici 2. Savjetovanja o Savi koje je 6.lipnja održano u zgradi Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, u organizaciji Udruge SLAP, zaključili su da se predugo čekalo na rješavanje problema rijeke. Uzvodna regulacija i korištenje rijeke Save utječu na ukopavanje korita rijeke te sve nižu razinu podzemnih voda na području. Potrebno je poduzeti koordinirane mjere nekoliko institucija kako bi se negativni trendovi zaustavili i kako buduća opskrba zagrebačkog područja pitkom vodom ne bi došla u pitanje. S obzirom na dinamiku trendova, mora se djelovati trenutačno.

Akademik Kincl: „Ne smijemo dopustiti da se problemi na rijeci promatraju isključivo s aspekta jedne struke. Problemi su višeslojni, a takvo će biti i rješenje. Zajednički ga moramo pronaći, a kasnije i implementirati.“

Na stanje podzemnih voda u svojem je izlaganju upozorio dr.sc.Kristijan Posavec s Rudarsko geološko naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. „Razina podzemnih voda zagrebačkog vodonosnika u stalnom je opadanju zbog produbljivanja korita rijeke Save. Ako se ovakvo stanje nastavi, odnosno ako ne interveniramo na svojem dijelu rijeke, postoji velika mogućnost da Zagreb nema dovoljno pitke vode u svojim vodocrpilištima.“ rekao je Posavec tijekom svojeg izlaganja.

Potreba multidisciplinarnog sagledavanja problematike

Akademik Branko Kincl upozorio je na potrebu sustavnog multidisciplinarnog sagledavanja problematike. U svojem je predavanju upozorio: „Ne smijemo dopustiti da se problemi na rijeci promatraju isključivo s aspekta jedne struke. Problemi su višeslojni, a takvo će biti i rješenje. Zajednički ga moramo pronaći, a kasnije i implementirati.“

Izlagači iz HEP-a i Hrvatskih voda predstavili su zajedničke aktivnosti na programu zaštite uređenja i korištenja rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska te interventne mjere za smanjenje neposredne opasnosti i poplavnih rizika na rijeci Savi.

Na inicijativu udruge SLAP, organizacijskom odboru Savjetovanja, između ostalih, su se priključili Društvo Građevinskih Inženjera Zagreba, Hrvatski Savez Građevinskih Inženjera, Društvo Arhitekata Zagreba, Udruženje Hrvatskih Arhitekata, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet prometnih znanosti te Međunarodna komisija za sliv rijeke Save.

SLAP – Udruga za očuvanje hrvatskih voda i mora osnovana je s ciljem promicanja, razvitka i unaprjeđenja gospodarenja hrvatskim vodama i morem, kao i njihovu očuvanju na temelju Ustavom dopuštenih ograničenja poduzetničke slobode i vlasničkih prava radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni