Zagrepčanka Štefica Vidačić postala Miss Europe, osnovan Rolls-Royce

Zagrepčanka Štefica Vidačić postala Miss Europe, osnovan Rolls-Royce

Štefica je pod imenom Steffi Vida odigrala nekoliko filmskih uloga, ali se brzo posvetila obiteljskom životu kao bogata nasljednica / Rolls-Royce 1931. kupuje tada posrnuli Bentley, tvrku čije se ime proslavilo u svijetu automobilskih utrka

Dogodilo se na današnji dan, 15. ožujka

1914. – Hrvatski skladatelj i dirigent Mladen Stahuljak (Zadar, 15. 3. 1914. – Hamburg, Njemačka, 8. 3. 1996). rodio se na današnji dan u Zadru. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirao je orgulje i kompoziciju, a usavršavao se u Leipzigu. Bio je zborski i operni dirigent, orguljaš i zborovođa, profesor na glazbenim školama i radijski urednik. Skladao je mnogobrojna djela, a glavno područje njegova interesa bile su glazbene minijature. Kao i kod brata Jurja, glazba M. Stahuljaka oslanja se na klasične formalne oblike, a nadahnutost folklorom jedno je od njezinih bitnih obilježja.

1927. – Lijepa Zagrepčanka Štefica Vidačić postala je 15. ožujka 1927. u Berlinu Miss Europe. Između triju finalistica osobno ju je izabrao glasoviti redatelj Friedrich Murnau, obećavši joj blistavu filmsku karijeru. Štefica je pod imenom Steffi Vida odigrala nekoliko uloga, ali se brzo posvetila obiteljskom životu kao bogata nasljednica. Miss Zagreba, Jugosalvije i Europe postala je u godinu dana. Vrativši se u Zagreb, mjesecima je punila naslovnice i novinske članke, a gdje god bi se pojavila, burno su ju dočekali.

Štefica Vidačić

1979. – Hrvatski jezikoslovac i prevoditelj Ljudevit Jonke umro je na današnji dan u Zagrebu (Karlovac, 29. 7. 1907. – Zagreb, 15. 3. 1979.). Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu južnoslavensku književnost, hrvatski jezik sa staroslavenskim te narodnu historiju, ruski i latinski. Usavršavao se na slavističkom studiju u Pragu. Gimnazijski profesor bio je od 1933. u Sušaku i Zagrebu, a od 1942. asistent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bio je voditelj novoosnovane Katedre za suvremeni hrvatski književni jezik od 1949. do umirovljenja 1973. Doktorirao je 1944. tezom Dikcionar Karlovčanina Adama Patačića. Redoviti član JAZU bio je od 1963.

Češka književnost i jezična kroatistika dva su glavna područja Jonkeove djelatnosti. Češku je književnost predavao do kraja svojega radnoga vijeka, pisao je mnogo o njoj, preveo je osim manjih djela po časopisima i 20 knjiga. Trajan prinos kroatistici Jonke je dao raspravama o pojedinim jezikoslovcima (A. Veber-Tkalčević, B. Šulek) i o glavnim pitanjima standardizacije hrvatskoga jezika u 19. st. te radovima i bogatom djelatnošću u normiranju hrvatskoga standardnoga jezika.

Koautor je Pravopisa hrvatskosrpskoga književnog jezika (1960.) i suurednik Rječnika hrvatskosrpskoga književnog jezika. Bio je ravnatelj Zavoda za jezik i urednik posljednjega sveska Akademijina Rječnika. Dvije je godine bio predsjednik Matice hrvatske. Bio je djelatni sudionik jezičnopolitičkih zbivanja, tumač hrvatskoga standardnoga jezika i njegov autoritet te promicatelj jezične kulture, poglavito kao urednik časopisa Jezik i kao pisac popularnoznanstvenih članaka u novinama (Vjesnik, Telegram).

44. pr. Kr. – U Rimu su republikanski urotnici ubili državnika i vojskovođu Gaja Julija Cezara, najslavnije rimskog Imperatora, koji je svojim brojnim vojnim pobjedama znatno proširio vlast Rimskog carstva, a njegova diktatura označila je kraj vrhovne vladavine senata u Rimu i početak carstva. Cezara je ubila grupa senatora prilikom ulaska u senat. Uboden je noževima 23 puta, a na čelu urote bili su Marko Junije Brut, Gaj Kasije Longin i Gaj Trebonije. Cezarove posljednje riječi upućene Brutu i danas su zapamćene: »’Zar i ti, sine Brute?«.

1848. – U Budimpešti započinju revolucionarni nemiri koji su pored općih značajki europskih ustanaka protiv feudalaca prvenstveno imali karakter mađarske borbe za samostalnost. Vođa borbe bio je mađarski nacionalist i velikomađar Lajos Kossuth, a revoluciju je predvodila skupina studenata na čelu sa Sandorom Petõfijem. Od Beča se zahtijevaju veće ovlasti sabora, ukidanje kmetstva i vraćanje mađarskih vojnika u domovinu s talijanskog ratišta. Monarhija prihvaća uvjete, a Mađari dobivaju vladu koju imenuje njihov sabor te velike ovlasti sabora.

1906.– Engleska tvornica automobila i avionskih motora Rolls-Royce osnovana je na današnji dan 1906. Njeni osnivači bili su Charles Stewart Rolls i Henry Royce. Prvi model bio im je Silver Ghost koji se proizvodio sve do 1925. godine. Tvrtka 1931. kupuje tada posrnulog automobilskog proizvođača Bentley, čije se ime proslavilo u svijetu automobilskih utrka (od 1924. do 1930. njihovi su automobili odnijeli naslove na 24 sata Le Mansa – 1924., 1927., 1928., 1929. kada odnose čak prva četiri mjesta te 1930. godine). Od preuzimanja pa sve do 2002. Rolls-Royce i Bentley su se razlikovali samo po prednjoj masci i manjim detaljima.

1917.Nikola II., poznat i kao Krvavi Nikola, bio je posljednji okrunjeni ruski car. Vladao je od 1894. do prisiljenog abdiciranja 15. ožujka 1917. Period njegove vladavine obilježio je ekonomski razvoj Rusije i porast pokreta koji su doveli do revolucija. Opće nezadovoljstvo u društvu te iscrpljujući Prvi svjetski rat doveli su do svrgavanja carskog režima u veljači 1917. Nakon careve abdikacije Rusija je ušla u građanski rat, a boljševici su Nikolu i njegovu obitelj strijeljali 1918. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni