Zagrebačkim umirovljenicima uskrsnica od 100 kuna

Zagrebačkim umirovljenicima uskrsnica od 100 kuna

Pomoć koju umirovljenicima koju daje Grad Zagreb za mjesec travanj 2019. i uskrsnica u iznosu od 100 kuna  isplaćivat će se od idućeg tjedna putem tekućih računa i putem Hrvatske pošte.

Korisnicima koji imaju otvorene tekuće račune pomoć i uskrsnica će biti isplaćeni u utorak 16. travnja, a istog dana započinje isplata i korisnicima koji novčanu pomoć primaju putem Hrvatske pošte.

Umirovljenici koji istu nisu primili na kućnu adresu moći će je podići u poštanskim uredima 10 dana od početka isplate.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi koju je donijela Gradska skupština, pravo na novčanu pomoć ostvaruju umirovljenici, državljani Republike Hrvatske koji prije podnošenja zahtjeva na priznavanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima prebivaju na području Grada Zagreba najmanje 5 godina neprekidno, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 1.500,00 kuna mjesečno.

Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici se razvrstavaju u tri skupine:

I. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 900,00 kn mjesečno.

II. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose 900,01 kn do 1.200,00 kn mjesečno.

III. skupina – umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose 1.200,01 kn do 1.500,00 kn mjesečno.

Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na 400,00 kn pomoći, mjesečno, umirovljenici II. skupine na 300,00 kn pomoći mjesečno, a umirovljenici III. skupine na 200,00 kn pomoći mjesečno.

Nakon toga roka nema retrogradne isplate pomoći za navedeni mjesec.

Za dodatne informacije možete se javiti na adresu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Nova cesta 1. (ZG-m)