Zagrebački HSLS: Odluka o odvozu otpada puna je nelogičnosti

Zagrebački HSLS: Odluka o odvozu otpada puna je nelogičnosti

Korisnici usluge kažnjavat će se ako se iz kante pojave neugodni mirisi, što će se teško izbjeći naročito tijekom ljetnih mjeseci. HSLS-ovci se ne slažu ni s odgovornošću korisnika usluge za posude postavljene na javnim površinama jer građani nemaju nikakve ovlasti spriječiti njihovo oštećivanje od treće strane

Zagrebački HSLS u utorak je iskritizirao prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koji će se naći na predstojećoj sjednici Gradske skupštine koja će biti održana 30. siječnja.

HSLS-ovci su na konferenciji za novinare u utorak ukazali da je prijedlog odluke gradonačelnika Milana Bandića u suprotnosti sa zaključkom zastupnika 5. sjednice Gradske skupštine, koji jasno određuje način pružanja javne usluge prikupljanja otpada te isključuje bilo kakvu mogućnost njenog poskupljenja.

Na konferenciji su govorili tajnik Gradske organizacije HSLS-a i zastupnika Gradske skupštine Darko Klasić te predsjednik Savjeta za zaštitu okoliša i prirode GO HSLS-a Mirko Budiša.

Oni kao poseban nedostatak »Odluke« ističu odredbe po kojima će se naplata usluge prikupljanja za građane obavljati po volumenu posuda i broju odvoza. Mada ima zakonsko uporište, smatraju da je ovakav način naplate nepravičan i u biti znači zadržavanje postojećeg stanja.

»Naplata po volumenu posebno u višestambenim zgradama nije adekvatna jer se ne može nadzirati dali neko kućanstvo odlaže više ili manje od dodjeljenog udjela u zajedničkom spremniku niti se može nadzirati tko se eventualno ne pridržava odredbi ‘Odluke’ o načinu prikupljanja otpada«, ističu HSLS-ovci.

Također, napominju da naplata po broju minimalnih odvoza u višestambenim zgradama znači da se usluga može naplatiti kada su članovi kućanstava na odmoru izvan Zagreba i ne proizvode otpad. Stoga smatraju da, gdje god je to moguće, treba prakticirati naplatu usluge po kriteriju mase, posebno kod privatnih kuća. Tamo gdje to nije moguće predlažu uvođenje vrećica odgovarajućeg volumena pri čemu se kupnjom vrećica ujedno plaća i usluga prikupljanja i odvoza. Druga alternativa je čipiranje posuda, tako da se može evidentirati kućanstvo/osoba koja je odložila otpad i na taj način pravično naplatiti pružena usluga.

U tom smislu zagrebački HSLS-ovci ukazuju na značaj edukacije građana o pravilnom načinu prikupljanja i odvajanja otpada. Nažalost, predloženom »Odlukom«, pružatelj usluge nije predvidio edukacije, što bi, kažu, trebala biti njegova temeljna obaveza.

»Odlukom« je trebalo definirati i kriterije »kućnog kompostiranja« koje dio građana već prakticira i ne proizvodi biootpad. No umjesto toga, njome se namjerava kažnjavati građane ako ne predaju biootpad pružatelju usluga, a HSLS-ov dvojac drži da je to u suprostnosti s mjerama izbjegavanja nastajanja otpada određenim nacionalnim Planom gospodarenja otpadom.

Kako ne postoje sortirnice komunalnog otpada, ovom »Odlukom« građani dobivaju ulogu »sortirnica« budući da samo »čisti« reciklabilni otpad ima tržišnu vrijednost, naglašavaju u HSLS-u. Uz mješani komunalni otpad, papir i biootpad, građani će odvajati plastični otpad i metalnu ambalažu a također odvajati će staklenu ambalaža i tekstil koju će odlagati na zelenim otocima. To će izazvati i problem prostora u kućanstvima , do 60 m2. Kako će građani sortirati umjesto sortirnice otpada, Klasić i Budiša predlažu da se za PET, papir, staklenu i metalnu ambalažu, građanima daje odgovarajuća naknada po predaji reciklata pružatelju usluge.

Oni su ukazali i na nelogičnosti u kaznenim odredbama »Odluke«, prema kojoj će se primjerice korisnici usluge kažnjavati ako se pojavi neugodni mirisi, što će se teško izbjeći naročito tijekom ljetnih mjeseci kad biootpad fermentira znantno brže. Izrazili su i neslaganje s odgovornošću korisnika usluge za posude postavljene na javnim površinama jer građani nemaju nikakve ovlasti spriječiti njihovo oštećivanje od treće strane.

Zbog svega navedenog zagrebački HSLS od gradonačelnika Milana Bandića da u prijedlog odluke ugrade zaključke 5. sjednice Gradske skupštine grada Zagreba , tj. da se osigura naplata građanima usluge odvoza otpada po stvarno predanim količinama miješanoga komunalnog otpada, te da se u sustav gospodarenja otpada traže dugoročna i kvalitetna rješenja kojima nije samo bitno zadovoljiti formu. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni