Zagrebačka županija sufinancira izgradnju komunalne infrastrukture

Zagrebačka županija sufinancira izgradnju komunalne infrastrukture

Prihvatljive aktivnosti su izrada projektno-tehničke dokumentacije, građenje, adaptacija i/ili sanacija komunalnih objekata

Zagrebačka županija uputila je, jedinicama lokalne samouprave na svom području, javni poziv za prijavu programa/projekata za sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Za tu namjenu Zagrebačka je županija osigurala 6,97 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a natječaj je otvoren do 15. studenog 2014. godine tj. do utroška sredstava.

Opći cilj programa izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture je poticanje dugoročno održivog i teritorijalno uravnoteženog razvoja na cijelom području Zagrebačke županije, posebno u dijelu koji se odnosi na infrastrukturu i kvalitetu života. Prijavljeni program/projekt mora biti usklađen s Razvojnom strategijom Zagrebačke županije, a ciljevi njegove provedbe jasno definirani i mjerljivi.

Prihvatljive aktivnosti su izrada projektno-tehničke dokumentacije, građenje, adaptacija i/ili sanacija komunalnih objekata. Zagrebačka županija sudjelovat će u sufinanciranju prijavljenog programa/projekata s 90 posto iznosa za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 250 000 kuna te s 80 posto iznosa za izgradnju, adaptaciju i/ili sanaciju i nabavku opreme, najviše do milijun kuna.

Prijave mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije koje u svojim razvojnim programima, planovima i proračunu za 2014. godinu imaju planirana sredstva za financiranje kandidiranih programa/projekata.

Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje, kao i prijavni obrazac nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji i javni pozivi, a više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6311-681 i 01/6311-688. Također, moguće je prijaviti program/projekt elektronskom poštom na adresu i.horvatinovic@zagrebacka-zupanija.hr.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni