Zagrebačka županija: Prošlogodišnje štete od elementarnih nepogoda procijenjene na 48 milijuna kuna

Zagrebačka županija: Prošlogodišnje štete od elementarnih nepogoda procijenjene na 48 milijuna kuna

Vlada RH nije dodijelila nikakvu pomoć za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda u Županiji, odnosno Samoboru te općinama Križ, Pisarovima i Rugvica gdje su elementarne nepogode bile proglašene

Državni ured za reviziju ocijenio je Upravljanje i raspolaganje nekretninama Zagrebačke županije učinkovitim. Izvješće o obavljenoj reviziji Upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne (područne) samouprave na području Zagrebačke županije predstavljeno je i usvojeno na današnjoj sjednici Županijske skupštine.

Na Aktualnom satu raspravljalo se o postupku legalizacije objekata na području Županije, a vijećčnike je zanimalo koliko je uloženo u sustav obrane od poplava

 Postupak revizije provodio se od 23. veljače 2015. godine do 14. siječnja 2016. godine, a utvrđeno je da Zagrebačka županija kontinuirano provodi aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnih odnosa te evidentiranja imovine u poslovne knjige. Najveći dio nekretnina upisan je u zemljišnim knjigama i katastru kao njeno vlasništvo i unesen u Registar nekretnina te je stvorena baza za evidentiranje nekretnina u poslovnim knjigama.

Vijećnici su prihvatili Izvješće o radu Županijskog povjerenstva za elementarne nepogode. Povjerenstvo je temeljem prihvaćenih Konačnih izvješća gradskih i općinskih povjerenstava ukupnu štetu nastalu uslijed elementarne nepogode poplave u svibnju i listopadu 2015. godine procijenilo na 45.991.966,19 kn. Štete uslijed elementarne nepogode tuče procijenjene su na 2.093.289.05 kn. Rečeno je da Vlada RH od ukupno utvrđene štete 48.085.255,24 kuna za područje Zagrebačke županije nije dodijelila nikavu novčanu pomoć za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda u Županiji odnosno Samoboru te općinama Križ, Pisarovima i Rugvica gdje su elementarne nepogode bile proglašene.

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o radu Župana za drugu polovicu 2015. godine kao i izvješća o radu za prošlu godinu Savjeta mladih Zagrebačke županije, Savjeta za zdravlje Zagrebačke županije, te Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata. Također, prihvaćeno je i Izvješće o stanju zaštite od požara na području Zagrebačke županije za 2015. godinu koje pokazuje kako su u prošloj godini zabilježena 1.523 vatrogasna događaja tj. 39 posto manje nego u 2014. godini.

Vijećnike je na Aktualnom satu zanimalo kada će zaživjeti Dom za stare i nemoćne osobe u Ivanić-Gradu; hoće li se u 2016. godini stanovnicima Zagrebačke županije osigurati liječenje u SB Naftalan na teret županijskog Proračuna, te kada će se raspisati natječaj namijenjen Udrugama i neprofitnim organizacijama koje provode projekte u području zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog djelovanja itd. Postavljana su pitanja vezana uz renoviranje starog dijela OŠ Sveta Nedelja; u kojoj je fazi izgradnja školske-sportske dvorane Posavski Bregi te hoće li se raspisati poziv na prijavu projekata javnih potreba u kulturi. Na Aktualnom satu raspravljalo se o postupku legalizacije objekata na području Zagrebačke županije; koliko je novaca uloženo u sustav obrane od poplava, te ima li Županija višegodišnji plan izrade sustava obrane od poplava. Također, vijećnike je zanimalo kako Županija pomaže poljoprivredne proizvođače sa svog područja te ruralni razvoj. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni