Zagrebačka županija proglasila Godinama bijele rode 2016. i 2017.

Zagrebačka županija proglasila Godinama bijele rode 2016. i 2017.

Skupština Zagrebačke županije proglasila je 2016. i 2017. godinu Godinama bijele rode u Zagrebačkoj županiji. Cilj proglašavanja Godina bijele rode je očuvanje i zaštita populacije bijele rode, te očuvanje sela i prostora koji zajedno čine vrijedan resurs, ne samo lokalni već i nacionalni. Potrebno je i dalje čuvati kulturu, identitet, tradiciju, odnosno potrebno je očuvati lokalnu baštinu. Roda je jedna od čovjeku najpoznatijih i najbližih ptica. Bijela roda je simbol očuvanih prirodnih i doprirodnih staništa te tradicionalnih krajolika, a njihova prisutnost u našoj blizini potvrda je da živimo u zdravom okolišu.

Bijela roda je ugrožena vrsta i njen opstanak uvelike ovisi i o našem načinu života na selu. Preferira vlažne livade i poljoprivredna zemljišta koja se koriste na tradicionalan način jer upravo na njima nalazi najviše svoje hrane. Hrane se vodozemcima, gmazovima, ribama, glodavcima, velikim kukcima, onime što može uloviti. Najviše su ugrožene promjenama staništa do kojih dolazi zbog moderniziranja poljoprivrede, isušivanja vlažnih područja, prenamjene pašnjaka ili njihovog napuštanja te upotreba pesticida. U 2015. godini zabilježeno je na području Zagrebačke županije 237 gnijezda: 86 na obiteljskim kućama, štagljevima, crkvama, školama, vatrogasnim domovima i 151 na stupovima.

Zbog posebnosti i važnosti ove strogo zaštićene vrste mnoge aktivnosti Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije usmjerene su na promicanje znanja i važnosti očuvanja bijele rode kao i očuvanja identiteta sela na području Županije. Tijekom 2016. godine uz redoviti nadzor bijelih roda, provedbu projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode u Zagrebačkoj županiji u 2016. godini“ u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prstenovanje ptića bijelih roda, objavljena je i zbirka haiku poezije „Pod krilom rode“ autorice Đurđe Vukelić Rožić iz Ivanić-Grada kao i društveno edukativna igra „Putovanje bijele rode“.

Proglašenjem Godina bijele rode želi se zahvaliti svim ljudima koji na svojim krovovima čuvaju rodina gnijezda jer na taj način sudjeluju u očuvanju biološke raznolikosti, odnosno prirodne baštine svog kraja. (zg-mag) 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni