Zagrebačka županija potiče razvoj poduzetničkih zona

 Županija je uputila javni poziv gradovima i općinama na svom području za dodjelu 3,3 milijuna kuna za poticanje osnivanja i razvoj poduzetničkih zona

Zagrebačka županija uputila je u ponedjeljak 23. travnja javni poziv gradovima i općinama na svom području za dodjelu 3,3 milijuna kuna za poticanje osnivanja i razvoj poduzetničkih zona. Zahtjevi se zaprimaju najkasnije do 15. svibnja 2012. godine.

Poticajna sredstva dodjeljuju se prvenstveno za izradu projektne i druge dokumentacije za zonu, otkup zemljišta za formiranje zone, uređenje zemljišta i okoliša, uređenje infrastrukture i opremanje zone te druge potrebe u funkciji zone kao i potrebe poduzetnika prema programu osnivanja i razvoja poduzetničkih zona. Gradovi i općine dodijeljena sredstva mogu koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena.

Iz Zagrebačke županije pozivaju gradove i općine da svoje zahtjeva s potpunom dokumentacijom pošalju najkasnije do 15. svibnja 2012. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V p.p. 974, 10 001.

Tekst javnog poziva i prijavni obrasci nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr, a više informacija može se dobiti i na tel. 6009-415, 6009-457, fax: 6009-488 ili na e-mail:  uog@zagrebacka-zupanija.hr.

 Inače, Zagrebačka županija je od 2001. godine do danas za razvoj poduzetničkih zona na svom području izdvojila preko 28 milijuna kuna. (zg-ma)