Zagrebačka županija po statistikama najsigurnija u Hrvatskoj

Zagrebačka županija po statistikama najsigurnija u Hrvatskoj

U odnosu na isto razdoblje 2014. godine kaznena djela su u padu za 2,7 %, a razriješeno je 1.355 kaznenih djela odnosno 52,3 posto od ukupno prijavljenih. Područje Zagrebačke županije s aspekta sigurnosti ocijenjeno je kao izuzetno sigurno i poželjno za život

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Zagrebačke županije za 2015. godinu prema kojem su ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 293.735.206,49 kuna i ispunjeni su na razini 97,79 posto. Ukupni rashodi i izdaci u 2015. godini iznosili su 270.660.708 kuna, odnosno 90,10 posto od tekućeg plana.

Trgovačko društvo „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. (ViO ZŽ)“ koje je u 100-postotnom vlasništvu Zagrebačke županije priprema aplikaciju za EU fondove za 100 milijuna eura vrijedan projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok čijom bi realizacijom 105.000 stanovnika na istočnom dijelu županije dobilo mogućnost priključka na javnu vodoopskrbu.

Kako prema zakonskim odredbama suvlasnici trgovačkog društva koje može biti korisnik i investitor projekta mogu biti isključivo jedinice lokalne samouprave, Skupština je donijela Odluku o podjeli i prijenosu poslovnih udjela trgovačkog društva ViO ZŽ-e nominalne vrijednosti od milijun kuna na 14 jedinica lokalne samouprave s područja provedbe projekta prema kriteriju broja stanovnika po popisu iz 2011. godine. Poslovni udjel rasporedit će se na gradove.

Na sjednici su prihvaćena izvješća o radu šest zdravstvenih ustanova na području Zagrebačke županije za 2015. godinu (Zavod za hitnu medicinu ZŽ, Zavod za javno zdravstvo ZŽ, Dom zdravlja ZŽ, Naftalan – specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, Ljekarne ZŽ), a sve su poslovale s pozitivnim financijskim rezultatima.

Prihvaćeno je Izvješće Policijske uprave zagrebačke o stanju i kretanju osnovnih sigurnosnih pokazatelja na području Zagrebačke županije u 2015. godini koje je predstavio načelnik PUZ-a Željko Prša istaknuvši kako je Zagrebačka županija prema broju kaznenih djela na 100.000 stanovnika najsigurnija županija u RH. Tijekom 2015. godine na području Županije zabilježeno je 2.590 kaznenih djela, 2.092 prometnih nesreća, 44.030 prekršaja u prometu, te 3.961 prekršaja protiv javnog reda i mira i drugih zakona. U odnosu na isto razdoblje 2014. godine kaznena djela su u padu za 2,7 %, a razriješeno je 1.355 kaznenih djela odnosno 52,3 posto od ukupno prijavljenih. Područje Zagrebačke županije s aspekta sigurnosti ocijenjeno je kao izuzetno sigurno i poželjno za život.

Skupština je donijela Strategiju turističkog razvoja Zagrebačke županije do 2025. godine koja daje jasne smjernice budućeg tržišnog pozicioniranja, definira strateške razvojne prioritete i njihove nositelje te kreira okvir za privlačenje potencijalnih investitora te povećanja poslovnih rezultata u području turizma. Strategiju je izradila Turistička zajednica Zagrebačke županije u suradnji s Institutom za turizam.

 Timovi Hitne medicine ponovno na »aktualcu«

 Na Aktualnom satu vijećnici su postavljali pitanja vezana uz izgradnju Doma za stare i nemoćne u Ivanić-Gradu; planira li se u županiji povećati broj specijalističkih ambulanti u sklopu Doma zdravlja, te hoće li doći do povećanja T1 timova Hitne medicine na našem području. Vijećnike je zanimalo je li već učinjena procjena šteta od nedavno proglašene elementarne nepogode; provodi li se kontrola poljoprivrednog zemljišta na GMO usjeve, herbicide i pesticide, te na koji način Županija potiče selektivne oblike turizma na svom području. Postavljala su se pitanja vezana uz učinke prvog Stručnog skupa na temu gospodarenja otpadom održanom u Ivanić-Gradu; tijeku procesa legalizacije objekata na području županije te proširenju i rekonstrukciji OŠ Bistra u kojoj učenici nastavu pohađaju u tri smjene. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni