Zagrebačka županija dodjeljuje 630 tisuća kuna za izgradnju e-punionica

Zagrebačka županija dodjeljuje 630 tisuća kuna za izgradnju e-punionica

Važno je napomenuti da jedan grad može dobiti potporu za izgradnju samo jedne e-punionice

Zagrebačka županija dodijelit će 630.000 kuna gradovima sa svog područja za izgradnju e-punionica. Javni poziv za dodjelu spomenutih sredstava otvoren je do 20. studenoga 2015. godine.

Potpore će se dodijeliti u sklopu pilot programa Zagrebačke županije kojime se želi potaknuti izgradnja e-punionica sufinanciranih iz nacionalnih i EU sredstava u gradovima Zagrebačke županije.

Zagrebačka županija sufinancirat će do 50 posto ukupno prihvatljivih troškova za izgradnju jedne e-punionice, a najviše do 70.000,00 kuna. Pritom je važno napomenuti da jedan grad može dobiti potporu za izgradnju samo jedne e-punionice.

Prihvatljive aktivnosti u sklopu projekta odnose se na izradu dokumentacije (glavni projekt, ostala dokumentacija), zakup potrebne dodatne snage te nabavu i izgradnju jedne e-punionice.

Iz Zagrebačke županije pozivaju gradove da svoje prijave dostave preporučenom pošiljkom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju, s naznakom „Javni poziv gradovima na području Zagrebačke županije za dodjelu bespovratnih potpora u 2015. godini za izgradnju e-punionica“, Ulica grada Vukovara 72/VI, 10000 Zagreb ili osobno na navedenoj adresi u pisarnici na 6. katu.

Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje i prijavni obrazac možete preuzeti ovdje, a za više informacija prijavitelji se mogu obratiti na brojeve telefona 01/6009-448, 01/6052-860 i 01/6009-467. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni