Zagrebačka županija otvorila natječaj za dodjelu javnih priznanja

Zagrebačka županija dodijelit će i u ovoj godini javna priznanja pojedincima i drugim pravnim osobama, ustanovama, udrugama, zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Županije te njena promicanja u zemlji i svijetu. Natječaj za dodjelu javnih priznanja raspisan je 4. travnja i otvoren je do 31. svibnja ove godine.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije mogu podnijeti članovi Županijske skupštine, radna tijela, Župan Zagrebačke županije, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, sportske i druge ustanove.

Potencijalni kandidati mogu biti pojedinci ili pravne osobe koje su svojim kontinuiranim i značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dale trajan doprinos razvoju pojedinih djelatnosti te njenoj međunarodnoj promociji. Budući dobitnik javnog priznanja treba u svojoj sredini uživati ugled uzorna djelatnika i stručnjaka. Kao jedan od kriterija u natječaju se navodi i ostvaren rezultat u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Zagrebačke županije.

Informacije o uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji nalaze se ovdje.

Gotovi prijedlozi kandidata podnose se Zagrebačkoj županiji, Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja na adresu: Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb u zatvorenoj omotnici s posebnom napomenom «Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije.» (ZM)