Zagrebačka voda je redovito regulirana i prirodna

Zagrebačka voda je redovito regulirana i prirodna

Godišnje se analizira oko 10.000 uzoraka vode u kojima se određuje preko 150.000 pokazatelja kvalitete vode

Svatko od nas se zasigurno često pita: Kakvu vodu pijemo i koliko je ona zdravstveno ispravna?

Prema mjerodavnim službama i podacima za 2015. godinu, građani Zagreba su prošle godine pili zdravu vodu, odlične kvalitete, gotovo idealnog sastava i primjerene temperature. U prilog tomu govori 8.416 ispitanih uzoraka u laboratoriju zagrebačke Vodoopskrbe u kojima je potvrđeno 162.830 pokazatelja kvalitete vode, a što znači da je voda u vodoopskrbnom sustavu grada Zagreba zdravstveno ispravna.

Provjeru kvalitete vode u vodoopskrbnim sustavima Zagreba provodi Služba kontrole kvalitete vode Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. sukladno „Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju“ i „Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju“. Programom Službe godišnje se analizira oko 10.000 uzoraka vode u kojima se određuje preko 150.000 pokazatelja kvalitete vode. Kontrola kvalitete vode provodi se na zdencima vodocrpilištima, kaptažnim sustavima, zbirnim vodama vodocrpilišta, vodospremama, kao i na prilivnim područjima vodocrpilišta.

Glavni i osnovni izvor vode za piće za grad Zagreb je podzemna voda iz aluvija. Dio vode koji se procjeđuje iz rijeke Save dolazi u podzemlje i tu se pročišćava prirodnim tokovima. Tim procesom nastaje najkvalitetnija voda koja se može dobiti u Europi. U tom smislu, građani Zagreba su u prednosti nad ostalim stanovnicima u Europi. Zagrebačka voda je redovito regulirana i prirodna.

Ipak, sjećamo se nekih nemilih epizoda vezanih uz onečišćenje gradske vode u proteklih nekoliko godina koji su uznemirivali javnost. O kvalitetnoj i zdravstveno ispravnoj vodi ovisi zdravlje naših 850.000 sugrađana.

Vodoopskrba ima moderne uređaje za određivanje kakvoće vode 

Prema riječima mjerodavnih službi koje se mogu čuti ovih dana, u međuvremenu su poduzete odgovarajuće mjere kako bi se zaštitili korisnici gradskog vodovoda koji svakodnevno konzumiraju vodu za piće i jelo. Naime, osim što se redovito provodi kvaliteta vode, provode se i provjere ispravnosti rada instrumenata na kojima se analiziraju uzorci. Služba kontrole kvalitete vode zagrebačke vodoopskrbe raspolaže s najmodernijim uređajem za određivanje koncentracije organskih otapala u vodi za ljudsku konzumaciju i potrošnju, takozvani P&T-GCMS instrument.

Kad govorimo o kvaliteti zagrebačke vode, bitno je naglasiti da je na vodocrpilištima Mala Mlaka i Petruševec još od 2007. zabranjeno korištenje herbicida na bazi atrazina na području 1., 2. i 3. vodozaštitne zone.

Na vodocrpilištima i zdencima kojih ima blizu 40 zahvaća se prirodna voda. Ona se preventivno dezinficira s vrlo malim količinama klora i distribuira korisnicima putem cjevovoda dužine 3.100 kilometara. Tri tisuće i sto vodovodnih cijevi svaki dan obilazi šest ekipa. Izlaze na teren ujutro, a vraćaju se rano poslijepodne oko 12 do 13 sati. Strojevi za mikrobiološku i kemijsku obradu potvrđuju da dodatno pročišćavanje vode nije potrebno.

Dosta često se korisnici žale na tvrdoću zagrebačke vode. Ona je jako tvrda i vidljivi su tragovi tvrdokornog kamenca. Da to u zdravstvenom smislu nije problem, kazala je nedavno voditeljica Službe kontrole kvalitete vode Romana Čalić. Prema njezinu objašnjenju za javnost, to je samo plus naše vode jer prolazeći podzemnim putevima voda se obogaćuje mineralima, ponajprije kalcijem i magnezijem koji su dobri i važni za ljudsko zdravlje, a vodi daju ugodan okus.

Stoga, nakon službene i profesionalne potvrde, možemo se samo nadati kako će zagrebačka voda još dugo biti čista i zdravstveno ispravna. (M. F.)