Zagreb za mene: Projekt revitalizacije 17 gradskih lokacija

Zagreb za mene: Projekt revitalizacije 17 gradskih lokacija

Osim pripreme i uređenja grada, ove će intervencije doprinijeti stvaranju pozitivnog odnosa građana prema javnom prostoru te stvaranju pozitivnog ozračja i optimizma u gradu

Društvo arhitekata Zagreba u suradnji s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Gradom Zagrebom pokrenulo je ambiciozni projekt urbane revitalizacije javnih prostora u gradu Zagrebu kroz provedbu 17 zahvata i intervencija u javnim prostorima na području cijeloga grada. Intervencije u sklopu projekta nazvanog Zagreb za mene će biti manjeg do srednjeg obuhvata i njihova će investicijska vrijednost iznositi do 20 milijuna kuna.

Za svaku od pojedinih lokacija provest će se arhitektonsko-urbanistički natječaj. Projekt je pokrenulo Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) u suradnji s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

U DAZ-u ocjenjuju kako će ovakav distribuirani pristup za učinak imati poboljšanje cjelokupne slike grada te unaprijediti kvalitetu urbanog života građana kroz segmente stanovanja, rekreacije, odmora i društvene povezanosti. Dinamika provedbe projekta proteže se kroz 2015. i 2016. godinu. Osim pripreme i uređenja grada, ove će intervencije doprinijeti stvaranju pozitivnog odnosa građana prema javnom prostoru te stvaranju pozitivnog ozračja i optimizma u gradu. U dijelu intervencija koristit će se i metoda Akupunkture grada koja će osigurati aktivno sudjelovanje građana, te građanskih udruga i inicijativa u ovome projektu.

Odabir lokacija i intenziteta zahvata provest će se u suradnji Urbanističke katedre Arhitektonskog fakulteta s Gradskim uredom za prostorno uređenje, Društvom arhitekata Zagreba i timom Akupunkture grada uz uključivanje što većeg broja građana u ovaj proces te osiguravanje prihvaćenosti i provodljivosti ovog široko-obuhvatnog projekta u javnosti.

Po izboru lokacija i utvrđivanju obuhvata i investicija, Arhitektonski fakultet će provest pripremu studije i cjelokupnog stručnog programa projekta, te će za sve pojedine lokacije izraditi natječajne programe i podloge. Za veći dio odabranih lokacija provest će se i Akupunktura grada, koja će osigurati sudjelovanje građana u odlučivanju i iskazivanju stvarnih potreba te će na taj način dati doprinos kvalitetnoj pripremi programa i podloga za te lokacije. Društvo arhitekata Zagreba provest će potom arhitektonsko – urbanističke natječaje, a po odabiru idejnih rješenja Gradski ured za prostorno uređenje pripremit će realizacije intervencija.

Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Društvo arhitekata Zagreba i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pozivaju građene na seriju javnih izlaganja po gradskim četvrtima Grada Zagreba u sklopu projekta Zagreb za mene.

Kroz otvorenu javnu oni će moći neposredno sudjelovati u odabiru 17 lokacija na kojima će biti provedeni javni urbanističko-arhitektonski natječaji. Na stranici Zagreb za mene mogu se pronaći opisi i fotografije kojima su dokumentirane sve 33 potencijalne lokacije proizašle iz opsežnih istraživanja i analiza Katedre za prostorno planiranje i urbanizam Af te inicijative Akupunktura grada, kroz koju su mnogobrojnim anketama na nizu lokacija bili uključeni i građani grada Zagreba.

Javni uvid moguć je u predvorju zgrade Gradske uprave na lokaciji Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, od 10. do 31. srpnja 2015. godine, radnim danom od 8:30 do 16:30 sati. (DAZ / ZG-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni