Zagreb sudionik EU projekta kojim će se poboljšati skrb za starije osobe u njihovim domovima

Zagreb sudionik EU projekta kojim će se poboljšati skrb za starije osobe u njihovim domovima

U Mestnoj hiši u Ljubljani u petak je održano svečano potpisivanje Partnerskog ugovora za EU projekt Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući: CrossCare – HomeCare.

Ugovor je u ime Grada Zagreba potpisala zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević.

Vodeći partner u projektu je Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, a osim Grada Zagreba Partnerski ugovor su potpisali i predstavnici ustanova: Centar za pomoč na domu Maribor, Mestna občina Ljubljana, Dom Zdravlja Čakovec te Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Zagreb.

Namjera projekta je pomoći starijim osobama u njihovim kućanstvima, omogućiti im ostanak u vlastitim domovima te postići viši stupanj njege u okviru izvaninstitucionalnih zdravstvenih usluga. Usluga koja će biti pružena korisnicima u okviru aktivnosti Zdravstvene ustanove za pružanje njege u kući, čiji je osnivač Grad Zagreb, ima za cilj unaprijediti kvalitetu života korisnika i umanjiti potrebu za hospitalizacijom. (zagreb.hr)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni