Zagreb na dlanu uz novu “mZIPP” aplikaciju

Zagreb na dlanu uz novu “mZIPP” aplikaciju

Pročelnica Sanja Cvjetko Jerković naglasila je da je riječ o jednistvenoj aplikaciji u kojoj su svi podaci službeni i velika većina njih se ažurira na dnevnoj bazi / Namjera je da se umetnu i informacije privremenog karaktera pa će Zagrepačani npr. za sljedeći Božić moći provjeriti gdje se sve prodaju božićna drvca i sl.

Besplatna mobilna aplikacija prostornih podataka Grada Zagreba „mZIPP – Grad na dlanu“ predstavljena je u srijedu, 8. veljače na tiskovnoj konferenciji u Gradskoj upravi. Mobilna aplikacija „mZIPP“ sadrži podatke o 2400 lokacija u 12 tematskih cjelina (160 sportskih objekata, 130 domova zdravlja, 73 doma za starije osobe, 50 lokacija s besplatnom bežičnom mrežom Grada Zagreba, 49 gradskih tijela, 35 trgovačkih društava te 11 gradskih vrtova).

Ova zanimljiva i nadasve korisna aplikacija sadrži podatke kojima raspolažu gradska upravna tijela, trgovačka društva, ustanove i institucije od interesa za sve građane. Mobilna aplikacija „mZIPP“ korisnicima omogućava pregled prostornih podataka vezanih uz njihovu trenutnu ili izabranu lokaciju – od adrese do podataka o katastarskim česticama i namjeni površina iz Genaralnog urbanističkog plana. Aplikacija nudi i mogućnost pregleda lokacija gradskih institucija prema tematskim skupinama, primjerice, Gradska uprava, Zdravstvo, Kultura, Sport i rekreacija i drugo, na željenom gradskom području, omogućujući korisniku brz pristup osnvnim podacima kao što su kategorija, kontakt, sadržaj itd. o objektima od njegova interesa.

Informacije su strukturirane u tematske skupine slojeva čime se olakšava pretraživanje i pregled za željeno uže područje ili grad u cjelini. Baza podataka će se ažurirati najnovijim podacima i prema potrebi nadopunjavati novim slojevima dinamikom koja ovisi o zahtjevima gradskih upravnih tijela i gradskih trgovačkih društava. Slojevi koji se pripremaju za mobilnu aplikaciju „mZIPP“ ponuđeni su i na interaktivnoj karti Geoportal ZIPP koju je moguće otvoriti na službenim stranicama Grada Zagreba (zagreb.hr) za širi pregled i detaljnije pretraživanje.

Aplikacija „mZIPP“ je nastala u suradnji Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada koji je bio nadležan za prikupljanje, analizu te pripremu podataka i Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijma (APIS IT), koji su zaslužni za tehničku provedbu aplikacije.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kratko je svima zahvalio koji su sudjelovali u ovom projektu, nazvavši uvođenje ove aplikacije vrlo dobrim početkom.

„Hvala svima, ovo je zbilja velika priča za sve naše informatički pismene građane. Grad Zagreb ovom projektu daje punu podršku, trebamo ustrajati svi zajedno i dalje nastaviti vrijedno ažurirati podatke tako da naši građani mogu na jednom mjestu imati najnovije kvalitetne i dostupne podatke“, rekao je gradonačelnik.

Darko Šiško, pomoćnik pročelnika za strategijske informacije i istraživanja, održao je kratku prezentaciju dok je Zoran Žižek, prijektni menadžer iz APIS-a prikazao četverominutni film o korištenju aplikacije „mZIPP“ koj možete pogledati ovdje: mZIPP video (mp4).

Inače, preuzimanje mobilne aplikacije „mZIPP“ omogućeno je za iOS i Android mobilne uređaje.

Sanja Cvjetko Jerković, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, naglasila je da je riječ o jednistvenoj aplikaciji u kojoj su svi podaci službeni i velika većina njih se ažurira na dnevnoj bazi. To je, primjerice, različito od Google-ovih mapa. Cvjetko je naglasila i to da ovaj veliki pothvat ne bi bio moguć bez dobre suradnje i zanimanja svih suradnika.

Informacije o podacima u prostoru

„Ono što „mZIPP“ nudi i po čemu je jedinstven jesu informacije o podacima u prostoru. Ovim prvim korakom objedinili smo sve podatke i ubacili ih u karte vezano za cijelu infrastrukturu grada. Znači, locirali smo sve vrtiće i škole, objekte u kulturi, zdravstvene ustanove itd. Lako možete odabrati što vas zanima i dobiti željenu informaciju. To je sve važno zato što građani koji će koristiti aplikaciju mogu odmah saznati što je planirano GUP-om, koji se sve objekti društvene infrastrukture nalaze u blizini, na primjer stana koji želite kupiti. Potrebno je upisati točnu adresu stana i odmah možete vidjeti koliko se osnovnih škola nalazi u blizini, dječjih vrtića, gdje dom zdravlja, postoji li biciklistička staza i da li vas ona od tog mjesta povezuje s poslom itd. Ili ako krenete negdje u šetnju, npr. u šetnju Sljemenom, možete lako dobiti i locirati najbliže planinarske domove, njihove brojeve telefona, rezervirati mjesto i slično“, kazala je Cvjetko Jerković.

Što se tiče nadopune i usavršavanja aplikacije, namjera je da se umetnu i informacije privremenog karaktera. Tako će Zagrepačani koji će se korisiti ovom aplikacijom sljedeći Božić moći preko aplikacije provjeriti na kojim se sve mjestima u gradu može kupiti božićno drvce ili gdje se taj dan, tj. tu večer održava neki koncert ili događanje koje ih zanima. Primjerice, ljubitelji džeza će samo upisati pojam džez koncert i dobiti ispis svih džez koncerata u Zagrebu za taj dan.

Prema riječima Cvjetko Jerković, kada govorimo o novoj „mZIPP“ aplikaciji, riječ je zapravo o nadogradnji jednog postojećeg sustava koji je dostupan na internetskim stranicama Grada.

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi nešto manje od 400.000 kuna. Ovaj se iznos odnosi na ukupan iznos obrade podataka, izrade podataka i aplikacije. Radilo se na mobilnoj i tzv. desktop verziji.

„Jedva čekamo povratne informacije korisnika ove aplikacije kako bismo „mZIPP“ napravili još boljim. Pozivamo sve korisnike da nam šalju povratne informacije i prijedloge jer će nam to pomoći da usavršimo aplikaciju i da građani dobiju sve što im je potrebno“, zaključila je Cvjetko Jerković.

Melita Funda