Zagreb ide u zaduživanje “teško” 250 milijuna kuna!

Zagreb ide u zaduživanje “teško” 250 milijuna kuna!

Iz kredita će se financirati gradnja nerazvrstanih cesta u iznosu od 40 milijuna kuna te gradnja Žičare Sljeme u iznosu od 80 milijuna kuna

Većinom glasova na današnjoj sjednici zagrebačke Skupštine prihvaćen je Zaključak o zaduživanju Grada Zagreba od 250 milijuna kuna, kakav je predložio gradonačelnik Milan Bandić. Zaduženje je podržalo 27 gradskih zastupnika, 15 ih je bilo protiv, a troje ih je bilo suzdržano.

Sukladno Zaključku Grad će podići dugoročni kredit kod Zagrebačke banke d. d. po fiksnoj kamatnoj stopi od 0,90 % godišnje (interkalarna* kamata – 0,90 % godišnje, kamata u grace periodu** fiksna 0,90 % godišnje).

Kredit će se koristiti od 31. prosinca, a otplaćivat će se jednu godinu u grace periodu + 4 godine u 8 jednakih polugodišnjih rata.

Kreditom će se financirati izgradnja ustanova kulture (32,5 milijuna kuna), predškolskih ustanova (6,8 milijuna kuna), škola (41 milijun kuna), zdravstvenih ustanova (27,15 milijuna kuna), sportskih objekata (7,55 milijuna kuna) te objekata socijalne skrbi (15 milijuna kuna).

Pored navedenog, iz kredita će se financirati gradnja nerazvrstanih cesta u iznosu od 40 milijuna kuna te gradnja Žičare Sljeme u iznosu od 80 milijuna kuna.

Kredit će koristiti Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Ugovor o kreditu Grad Zagreb će sklopiti sa Zagrebačkom bankom d. d. uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.  


  • Interkalarna kamata* primjenjuje se kod većine kredita dužih rokova, kod kojih se iznos kredita iskorištava u više navrata. Na svaki iskorišteni dio kredita obračunava se kamata od trenutka korištenja do početka otplate kredita. Kod kredita koji se koriste odjednom, interkalarna kamata obračunava se od dana iskorištenja do početka redovite otplate kredita. U slučajevima kad se kamata obračunava više puta između dvije otplate, interkalarna kamata je zbroj kamata na obračunate kamate od trenutka njihova obračuna do trenutka plaćanja.
  • Grace period** je pojam kojim se označava razdoblje početnog roka kredita u kojem dužnik nije obvezan započeti s vraćanjem ili drugim riječima vrijeme »milosrđa« vjerovnika prema dužniku, odobren u pravilu da bi dužnik ostvario pretpostavke urednog vraćanja kredita (izgradio tvornicu, započeo posao, ostvario stabilne prihode i sl.). 

(B. J.)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni