Zagreb će dobiti Centar za gospodarenje otpadom

Zagreb će dobiti Centar za gospodarenje otpadom

Na jučerašnjoj sjednici Gradske skupštine zastupnici su jednoglasno prihvatili prijedlog o osnivanju Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o. Temeljni kapital centra iznosit će 20.000 kuna. Mirka Jozić, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo predložila je osnivanje tvrtke kroz koju će se voditi svi poslovi. Zastupnici su također usvojili i prijedlog gradonačelnika Milana Bandića o javnoj usluzi prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog otpada. Planirano je da će se do 1. srpnja 2014. godine provesti pilot projekti kako bi se građani upoznali s novim načinima zbrinjavanja otpada. Predviđeno je prikupljanje otpada putem označenih vrećica u koje će se posebno razvrstavati mješani otpad i biorazgradivi otpad. Naknade za prijevoz mješanog i biorazgradivog otpada plaćati će se ovisno o prosječnom broju odvoza tijekom jednog mjeseca. Zastupnici su naglasili potrebu izgradnje zelenih otoka u kojima bi građani mogli razvrstavati staklo, papir, plastiku i tekstil. (V. Vu)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni