Zagreb bilježi najveći porast zaposlenih kod poduzetnika

Zagreb bilježi najveći porast zaposlenih kod poduzetnika

U razdoblju od 2001. do 2016., u Gradu Zagrebu je zabilježeno najveće povećanje broja zaposlenih kod poduzetnika – stoji u priopćenju Financijske agencije FINA-e. U promatranome razdoblju broj zaposlenih kod poduzetnika je Hrvatskoj povećan za 17,3 %, odnosno sa 727 233 (2001.) na 853 110 (2016.) zaposlenih.

Nominalno, najveći porast je zabilježen u Gradu Zagrebu (42 009), Zagrebačkoj (21 152 poduzetnika) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (16 580).

U navedene tri županije broj radno sposobnih stanovnika veći je u 2016. godini u odnosu na 2001. godinu. Izraženo u postotku, broj zaposlenih najviše je porastao kod poduzetnika Zagrebačke (72 %), Zadarske (50 %) i Međimurske županije (37 %). Od tri navedene županije broj radno sposobnih u 2016. godini manji je u odnosu na 2001. godinu jedino u Međimurskoj županiji.

Više: http://fina.hr/Default.aspx?art=13068 (ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni