Zabrana zapošljavanja u Gradskoj upravi

Zabrana zapošljavanja u Gradskoj upravi

U pripremi su pregovori sa sindikatima u vezi sklapanja novih kolektivnih ugovora. Krajnji cilj je postizanje smanjenja plaća zaposlenih u Gradskoj upravi i gradskim tvrtkama i to u rasponu od 5 do 15 posto (ovisno o visini plaće), ali i smanjenje ukupnog broja zaposlenih za oko 5 posto

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić svog je prvog radnog dana u ovoj godini uputio dopis svim gradskim ustanovama kojim se nalažu mjere štednje i racionalizacije. Zabrana zapošljavanja odnosi se na zasnivanje radnog odnosa sklapanjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme, ugovora o obavljanju povremenih i privremenih poslova,  ugovora preko Student servisa i ugovora o autorskom dijelu. Zabranjeno je i plaćanje prekovremenog rada osim u slučajevima koji su propisani Odlukom o visini naknade za sklapanje braka, te odlukama o raspisivanju odnosno provedbi izbora.

Uz to, kako navode u Gradskoj upravi, u pripremi su pregovori sa sindikatima u vezi sklapanja kolektivnog ugovora za službenike i namještenike, Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama, Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture i Kolektivnog ugovora za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi. Krajnji cilj je postizanje smanjenja plaća zaposlenih u Gradskoj upravi i gradskim tvrtkama i to u rasponu od 5 do 15 posto (ovisno o visini plaće), ali i smanjenje ukupnog broja zaposlenih za oko 5 posto.

Iz Gradske uprave poručuju kako se na taj se način iskazuje posebna osjetljivost gradonačelnika vezana za nova zapošljavanja u tijelima gradske uprave i zadaća na razvoju Grada Zagreba. Napominju kako će se zapošljavanja provoditi samo ako su u funkciji razvoja Zagreba te da će se s manjim brojem zaposlenih nastojati realizirati sve složenije zadaće Gradske uprave. To je, navode, politika gradonačelnika Milana Bandića.

Formiranje novih ureda

Prvi rezultati takve politike već su vidljivi, pa je tako analiza Instituta za javne financije iz listopada 2012. gdje se Grad Zagreb ističe kao jedina lokalna zajednica koja je u analiziranom razdoblju (2007. – 2011.) smanjila broj zaposlenih (za 2,1%). Krajem 2012. godine gradska uprava brojila je 2765 zaposlenih, a u 2014. godinu broj je ipak porastao na 2774 zaposlenih.

No, u Gradskoj upravi ističu da u 2013. nije bilo značajne promjene u broju zaposlenih jer je to bila godina u kojoj su formirani i ekipirani novi uredi: Ured za javnu nabavu, Ured za programe i projekte Europske unije, a u tijeku je i ekipiranje Ureda za legalizaciju na Zagrebačkom velesajmu.

Prema podacima iz Gradske uprave od 1. lipnja 2013. do danas u gradskim upravnim tijelima raspisani su natječaji za prijam ukupno 512 izvršitelja, od čega je 335 izvršitelja traženo radi obavljanja poslova u vezi s legalizacijom bespravno sagrađenih objekata. Od 335 izvršitelja, njih 304 (206 vježbenika i 98 službenika) trebalo je biti primljeno na određeno vrijeme, budući da je postupak legalizacije vezan za rokove tim službenicima, nakon što prestane potreba za obavljanjem navedenih poslova, prestaje služba. Od 335 izvršitelja do sada je poništen izbor 85 izvršitelja (4 izvršitelja na neodređeno vrijeme i 81 na određeno vrijeme – od toga 36 vježbenika), budući da se na tražene natječaje nije javio dovoljan broj kandidata koji su ispunjavali uvjete i između kojih je bilo moguće, nakon provođenja zakonom utvrđenog postupka, izvršiti izbor.

Preostali broj izvršitelja na osnovi raspisanih natječaja odnosi se na prijam u novoustrojena gradska upravna tijela (Ured za javnu nabavu, Ured za programe i projekte Europske unije i Gradski ured za branitelje), zatim na popunu radnih mjesta upražnjenih zbog prestanka službe uslijed umirovljenja, smrti ili sporazumnog otkazivanja službe, kao i na potrebu da se, zbog centraliziranog obavljanja pojedinih poslova za gradska upravna tijela, ustanove koje se financiraju iz Proračuna Grada Zagreba i Zagrebački Holding, poveća broj izvršitelja na postojećim radnim mjestima.

Naputak o zabrani zapošljavanja

Obavijest o zabrani zapošljavanja

(zg-magazin)