Za razvoj poduzetničkih zona 2 milijuna kuna

Za razvoj poduzetničkih zona 2 milijuna kuna

Prijavu mogu podnijeti isključivo gradovi i općine Zagrebačke županije koji na svom području imaju poduzetničku zonu ucrtanu u Prostorni plan grada/općine

Zagrebačka županija uputila je javni poziv gradovima i općinama na svom području za dodjelu 2 milijuna kuna za programe ili projekte vezane uz poticanje razvoja poduzetničkih zona. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2015. godine.

Prijavu mogu podnijeti isključivo gradovi i općine Zagrebačke županije koji na svom području imaju poduzetničku zonu ucrtanu u Prostorni plan grada/općine te imaju donesen Urbanistički plan uređenja zone kao i potrebnu dokumentaciju za izgradnju i uređenje infrastrukture. Podnositelj prijave mora osigurati dio vlastitih sredstava za projekt za koji traži sredstva od Zagrebačke županije i mora opravdati sva prethodno dodijeljena sredstva od Županije za poduzetničku zonu.

Poticajna sredstva dodjeljuju se za izgradnju i uređenje infrastrukture do zone i u zoni kao i za uređenje zemljišta i okoliša u zoni. Gradovi i općine mogu iskoristiti dodijeljena sredstva isključivo za aktivnosti koje su potrebne za realizaciju prijavljenog projekta.

Tekst javnog poziva i prijavne obrasce možete pronaći na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod Natječaji i javni pozivi, Upravni odjel za gospodarstvo, a mogu se i podići u Upravnom odjelu za gospodarstvo Zagrebačke županije u sobi 25 (Ulica grada Vukovara 72/V. Dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 6009-415, faxu 6009-488 ili na e-mail uog@zagrebacka-zupanija.hr

Prijave i natječajna dokumentacija dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V., p.p. 974, 10001 Zagreb s naznakom Prijava za sufinanciranje poticanja razvoja poduzetničkih zona u Zagrebačkoj županiji za 2015. godinu. (zg-magazin)