Za novi sjaj Manduševca

Za novi sjaj Manduševca

Na Manduševcu su u ponedjeljak izvođeni radovi, a iz Komunalnog redarstva su nam objasnili da je riječ o tjednom čišćenju „Vrela Manduševac“. Osim toga zamijenjeni su i neispravni podvodni reflektori, a napravljen je i manji popravak fuga kamenog vijenca bazena fontane. Vrelo Manduševac pušteno je u redoviti pogon u utorak ujutro u sedam sati.

(M. K.)