Za nabavku bolničke opreme Županija daje 300.000 kuna

Za nabavku bolničke opreme Županija daje 300.000 kuna

Zagrebačka županija želi neposredno sudjelovati u sufinanciranju nabave medicinske i laboratorijske opreme za bolničke ustanove i poliklinike na području grada Zagreba budući da nema svoje opće bolnice

Zagrebačka županija raspisala je javni poziv za sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme bolničkih ustanova i poliklinika na području grada Zagreba u 2015. godini. Za tu namjenu osigurano je 300.000 kuna, a natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava tj. najkasnije do 15. studenog 2015. godine.

Zagrebačka županija želi neposredno sudjelovati u sufinanciranju nabave medicinske i laboratorijske opreme za bolničke ustanove i poliklinike na području grada Zagreba. Naime, Zagrebačka županija nema svoje opće bolnice pa se njeni stanovnici liječe u bolnicama na području Zagreba.

Pravo na podnošenje prijave imaju bolničke ustanove i poliklinike sa sjedištem na području grada Zagreba, a koje pružaju specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i usluge bolničkog liječenja za stanovnike s područja Zagrebačke županije. Također, moraju imati osigurana vlastita sredstva za nabavu medicinske ili laboratorijske opreme za koju podnose prijavu za sufinanciranje.

Najveći iznos novčane subvencije koju pojedina bolnička ustanova ili poliklinika može ostvariti iznosi 50.000 kuna. Javnim pozivom nije propisana vrsta ni kvaliteta medicinske ili laboratorijske opreme. Nepovratna novčana sredstva bit će isplaćena bolničkim ustanovama isključivo za troškove nabave medicinske i laboratorijske opreme, nakon provedene nabave koju provodi bolnička ustanova.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane ustanove da se prijave na natječaj. Tekst natječaja, upute za prijavitelje, kao i potrebni obrasci nalazi se na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr.