Za manje od mjesec dana maškare će zavladati Zagrebom

Za manje od mjesec dana maškare će zavladati Zagrebom

Za manje od mjesec dana Grad Zagreb prelazi pod vlast maškara. One će ključeve od gradskih vlasti preuzeti 6. veljače i našim gradom upravljati do 13. veljače. Riječ je, dakako o već tradicionalnoj manifestaciji Fašnik vu Zagrebu koju uz potporu Grada i Turističke zuajednice grada Zagreba organizira KUD Prepuštovec.

Fašnička povorka Zagrebom će prodefilirati 10. veljače, dok će maškare s vlasti odstupiti 13. veljače, kada će biti spaljen i Princ Fašnik. (ZG-m)