Za komunalnu infrastrukturu 2,58 milijuna kuna

Za komunalnu infrastrukturu 2,58 milijuna kuna

Ujedno, Regionalnoj razvojnoj agenciji dodijeljeno je 500.000 kuna za realizaciju projekta „Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto, a s ciljem unapređenja pčelarstva na svom području Zagrebačka županija financirat će provođenje projekta „Utjecaj kupole Le klisko na pčelinju zajednicu“

Zagrebačka županija dodijelit će 2.582.000 kuna sredstava kapitalne pomoći gradovima i općinama sa svog područja za sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Od navedenog iznosa 1.575.000 kuna predviđeno je za sufinanciranje prometne infrastrukture, od čega 600.000 kuna za Općinu Kravarsko, 300.000 kuna za Općinu Pokupsko, 250.000 kuna za Općinu Križ, 225.000 kuna za Općinu Pušća te za Općinu Brdovec 200.000 kuna. Za zbrinjavanje otpada dodijelit će se sredstva u iznosu od 507.000 kuna, od čega Općini Brckovljani 400.000 kuna, Općini Gradec 80.000 kuna, a Općini Bedenica 27.000 kuna. Gradu Ivanić-Gradu, za zbrinjavanje otpadnih voda, dodijelit će se 500.000 kuna

Temeljem javnog poziva, Zagrebačka županija dodijelit će 1.385.000 kuna bespovratnih sredstava gradovima i općinama za poticanje razvoja poduzetničkih zona u Zagrebačkoj županiji za 2014. godinu. Stoga će se Poduzetničkoj zoni Pisarovina u istoimenoj općini i Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik“ kod Vrbovca dodijeliti svakoj po 500.000 kuna, a Poduzetničkoj zoni gospodarske namjene u općini Brckovljani 385.000 kuna.

Jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije i Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije odobrena su sredstva kapitalne pomoći u iznosu od 709.925,65 kuna u svrhu financiranja geodetskih usluga izrade snimki izvedenog stanja i geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih te županijskih i lokalnih cesta, obuhvaćenih projektom Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok (RVS). Za tu svrhu odlučeno je da će se gradovima Vrbovcu i Svetom Ivanu Zelini te općinama Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec dodijeliti, za nerazvrstane ceste, 527.229,40 kuna, a Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije, za županijske i lokalne ceste, 182.696,25 kuna.

Potpora za otvaranje vlastite tvrtke

Ujedno, Regionalnoj razvojnoj agenciji dodijeljeno je 500.000 kuna za realizaciju projekta „Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto“ koji inače provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zagreb (HZZ, PU Zagreb). S obzirom na to da Zavod trenutno nema financijskih sredstava za nastavak projekta, Zagrebačka županija se odlučila uključiti u ovaj projekt koji za cilj ima smanjenje nezaposlenosti te poticanje poduzetništva i samozapošljavanja na području Zagrebačke županije. Dodijeljena sredstva omogućit će se da 20 korisnika s područja Županije dobije po 25.000 kuna za otvaranje vlastite tvrtke.

S ciljem unapređenja pčelarstva na svom području Zagrebačka županija financirat će provođenje projekta „Utjecaj kupole Le klisko na pčelinju zajednicu“ s iznosom od 66.138 kuna. Cilj ovog projekta je praćenje utjecaja inovativne kupole Le klisko na prinos i kvalitetu meda te praćenje zdravstvenog stanja pčelinjih zajednica. Nositelj projekta je Zagrebačka županija, a izvršitelj Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni