Za hitnu medicinu 1,2 milijuna kuna

Za hitnu medicinu 1,2 milijuna kuna

Zagrebačka županija osigurala je 1,2 milijuna kuna vlastitih sredstava za sufinanciranje rada hitne medicine u gradovima Ivanić-Gradu i Svetom Ivanu Zelini.

Naime, nakon višegodišnjih napora Zagrebačke županije da se promijeni Mreža hitne medicine, u lipnju 2016. godine Ministarstvo zdravstva donijelo je novu Mrežu hitne medicine temeljem koje je Zagrebačka županija dobila dodatnih 15 T1 timova, a gradovi Ivanić-Grad i Sveti Ivan Zelina, u kojima je bilo ustrojeno dežurstvo, dobili su status ispostava Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

Zagrebačka županija tako sada ima 45 timova T1˟, 5 timova T2 te 5 timova prijavno dojavne jedinice (PDJ). Ispostave Ivanić-Grad i Sveti Ivan Zelina imaju po 5 T1 timova, od čega su 4 tima ugovorena od strane Zavoda za hitnu medicinu s HZZO-om, a po jedan tim u svakom gradu financirat će Zagrebačka županija sa spomenutih 1,2 milijuna kuna.

„Zagrebačka županija do sada je svake godine osiguravala 4 milijuna kuna vlastitih sredstava kako bi stanovnicima na cijelom svom području osigurala dostupnu, pravovremenu i kvalitetnu uslugu hitne medicine. Bili smo u situaciji da smo morali posegnut u vlastita proračunska sredstva jer je u to vrijeme rad s 30 T1 timova bio neodrživ i opasan za naše stanovnike. S obzirom da smo ostvarili uštedu od 2,8 milijuna kuna ta ćemo sredstva preusmjeriti za aktivnosti koje jesu u nadležnosti županija poput gradnje škola i cesta“, izjavio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni