Za gostovanja kulturno-umjetničkih udruga Županija namijenila 350 000 kuna

Za gostovanja kulturno-umjetničkih udruga Županija namijenila 350 000 kuna

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije raspisala je Javni poziv za dodjelu 350.000 kuna za financiranje putnih troškova kulturno-umjetničkim udrugama za gostovanja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Prijave se primaju do utroška sredstava, a najkasnije do 15. prosinca 2018.

Pravo prijave imaju članice Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije, sa sjedištem i područjem djelovanja na području Zagrebačke županije. Udruge mogu prijaviti jedan odlazak na gostovanje u Republici Hrvatskoj te jedno gostovanje u inozemstvo.

Maksimalni iznos koji se može prijaviti po jednom projektu je 10.000 kuna.

Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje, kao i prijavni obrazac nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije ( www.zagrebacka-zupanija.hr ), a više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6009-417 ili na e-mail j.dujic@zagrebacka-zupanija.hr.

Prijave se dostavljaju preporučenom pošiljkom s naznakom „Prijava na javni Javni poziv – NE OTVARAJ“, na adresu: Zagrebačka županija, Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/V ili osobno na navedenoj adresi u pisarnici na 6. katu. (ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni