Vrednovanje tehnike BST-1

Vrednovanje tehnike BST-1

(Foto: Michael Schwarzenberger / Pixabay)

Cilj svih tehničkih djelovanja je da moraju osigurati i poboljšati čovjekove mogućnosti življenja razvojem i svrhovitom uporabom tehničkih sredstava. Ključno pitanje glasi: Što je zapravo stručna zadaća inženjera ili osobe koja razvija proizvod?

prof. emer. Igor Čatić

Prema tehničkim mogućnostima u doba kada se započelo baviti temom vrednovanja tehnike, tekstovi su se temeljili na člancima i knjigama. Trideset i pet godina kasnije naslovi se trebaju provjeravati na svemoćnom internetu. Tamo je pronađen najavljeni naslov „Vrednovanja tehnike 2.0“. No u potpuno drugom kontekstu. Stoga je tekst dobio drugi naslov u kojem valja objasniti akronim ili u duhu hrvatskog jezika, složenu kraticu BST.

B je posveta genijalnom Johannu Beckmannu koji je definirao još 1777. tehnologiju. No njegova definicija se temelji na isprepletenosti dvaju područja, tehničkom i društvenom. S je posvećena stotoj obljetnici što je tübingenški profesor anatomije Martin Heidenhain pokušao sustavnosnim naukom opisati čovječji organizam (1920.). To je sintezologija koja je na ove prostore uvedena 2009. Trebala bi biti interdisciplinarno znanstveno područje. T je za Trojedinstvo informacije, energije i materije (I. Čatić, Aleksandar Knežević, 2018.).

Valja ponoviti temeljnu misao na kojem će se temeljiti ova analiza. „Svaka ljudska djelatnost je u funkciji društveno-humanističkih ciljeva. Koje beziznimno određuje politika“. Pritom spomenimo da politologija pripada društvenim znanostima. Za razliku od početnog teksta iz ovog serijala, u ovom slučaju striktno će se odvajati kriteriji tehničnosti, društvenosti i humanističnosti.

Treba navesti još neke pojedinosti vezane uz koncept Vrednovanje tehnike – BST. Tehnikom se ne može samo upravljati već su potrebne i regulacijske mjere. U osnovi slične zakonitosti vrijede i za biotehniku (tehniku živog) jer je tehnika temeljena na proizvodnji neživih stvari. Kako tehnički proizvodi utječu na rezultate liječenja ljudskog bića (medicina) i životinja (veterina) ovaj koncept vrednovanja nudi poveznice na navedena područja.

Definicija tehnike u Smjernici

U Smjernici VDI 3780 tehnika je definirana kao: skup uporabnih, umjetno načinjenih tvorevina: artefakata ili tehničkih sustava; skup čovjekovih djelovanja i uređaja u kojim nastaju sustavi stvari; skup čovjekovih djelovanja tijekom kojih se upotrebljavaju sustavi stvari. Ova definicija poslužila je kao osnova definiranja opće tehnike koju čine prirodna i umjetna, čovjekova tehnika. Time vrednovanje tehnike postaje jednom od temeljnih zadaća poduzetništva.

Od donošenja Smjernice VDI 3870 dogodila se jedna istinska proizvodna revolucija. Poslije 4,3 milijarde godina, kada se stvaranje početnog oblika, praoblika ostvarivalo s pomoću ruku ili kalupa, od 1987. započela je aditivna proizvodnja (AP prema prirodnom modelu stvaranja taložnih stijena (pred 3,75 milijardi godina)). Aditivna proizvodnja (AP) je slengovski poznata pod nazivom 3D printanje. Zašto barem nije 3D tiskanje ili 3D ispis (postoji rješenje iz 1995.)? Naime, s pomoću AP moguće je određene proizvode načiniti u dovoljno velikim serijama i u kraće vrijeme. Primjer je izrada vizira za potrebe medicinskog osoblja.

Sve navedene tehnike valja razumjeti kao sredstvo za ostvarivanje određenih ciljeva, a ne same sebi svrhom.

Treba upoznati još jedan pojam. To je vrijednost. Vrijednost u vrednovanju tehnike dolazi do izražaja na način da je nešto poznato, cijenjeno, poštivano ili tome se teži. Vrijednosti služe orijentiranju, odlučivanju ili objašnjenju pri djelovanju i ponašanju sustava stvari.

Vrijednosti pri tehničkom djelovanju

Cilj svih tehničkih djelovanja je da moraju osigurati i poboljšati čovjekove mogućnosti življenja razvojem i svrhovitom uporabom tehničkih sredstava.

Ključno pitanje glasi: Što je zapravo stručna zadaća inženjera ili osobe koja razvija proizvod? Inženjer mora prvenstveno razvijati i osigurati funkcionalnost odgovarajućih tehničkih sustava stvari. Pri tome mora voditi računa da mu na raspolaganju stoje samo ograničene količine sirovina, energije, rada, vremena, kapitala i drugog. Mora štedjeti, a time ukazuje kako u izbor rješenja uključuje i gospodarstvenost.

Funkcionalnost i gospodarstvenost nisu sami sebi ciljevima. Načinjeni tehnički sustavi u funkciji su netehničkih i negospodarskih ciljeva. Tehnički sustavi moraju biti usmjereni prema blagostanju, zdravlju, sigurnosti, kvaliteti okoliša, osoba i kvaliteti društva. Među navedenim ciljevima postoje brojne konkurentske veze.

Razumljivo je kako tehnički sustavi imaju i nepoželjne posljedice na svoju prirodnu, društvenu i kulturnu okolinu. Cilj je vrednovanja tehnike raspraviti koji su argumenti za i protiv nekog rješenja.

Valja nešto podrobnije razmotriti pojedine skupine kriterija prosudbe pojedinih tehničkih sustava. Kriterije vrednovanja moguće je podijeliti na tehničke, društvene i humanističke kriterije.

Tehnički kriteriji

Prema VDI 3780 u skupinu tehničkih kriterija razvoja proizvoda (funkcionalnost) ubrajaju se: upotrebljivost, proizvodljivost (učinljivost), djelotvornost, savršenost: jednostavnost, robusnost, točnost i preciznost, pouzdanost, trajnost i tehnička djelotvornost, tj. stupanj djelotvornosti, iskoristivost tvari, proizvodnost itd.

Upotrebljivost tehničkog sustava stvari očituje se u mogućnosti njegova upotrebljavanja pri određenim uvjetima, a temelji se na strukturnom konceptu sustava. Pri njihovoj nabavi, djelovanje sustava mora odgovarati uporabnim potrebama čovjeka.

Učinljivost ukazuje na mogućnosti ostvarivanja određenog djelovanja tehničkim sredstvima i da se to sredstvo načini. Pravljenje tehničkih sredstava jedno je od temeljnih pitanja strojarske, a osobito proizvodne strojarske prakse.

Djelotvornost se očituje u maksimalnim izlaznim parametrima poput brzine, snage, kapaciteta itd.

Savršenost znači jednostavnost, robustnost, točnost i preciznost te pouzdanost i trajnost proizvoda. Tehničku djelotvornost prikazuje omjer dobivenoga i uloženog. Primjeri su energijski stupanj djelotvornosti, iskoristivost tvari, količinski kapacitet (proizvodnost) itd.

– Nastavlja se –

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni